206. Ko Glābēja atpestīšanas darbs nozīmē tev?Tu redzi Johans Konrads Vilhelms Loe arhīvu

Mūsu Tēvs Debesīs

Tas ir Dieva prāts, ka mums Viņš jāpielūdz. To mēs atzīstam un mācāmies Viņa svētajos vārdos un pavēlēs, kad Viņš saka: “Lūdziet, tad jums taps dots” (Mt.7:7), “Visu, ko jūs lūgdami lūgsit, ticiet, ka jūs dabūsit” (Mk.11:24), “esiet… neatlaidīgi savās lūgšanās” (Rom.12:12), “Esiet pastāvīgi savās lūgšanās” (Kol.4:2), “Lūdziet bez mitēšanās Dievu” (1.Tes.5:17). Īpaši mēs to atzīstam tāpēc, ka tas Kungs caur savu vienīgo Dēlu Jēzu Kristu devis mums šo lūgšanu un mācījis mūs tā lūgt, t.i. ar tādiem vārdiem, ko Viņš labprāt dzird. Tātad svētā lūgšana ir no paša Dieva, no Viņa svētuma nākusi, tāpēc tā mums noder par īsteniem debessratiem, ar ko jebkurā brīdī varam nokļūt pie Tēva un saņemt Viņa žēlastības pilno uzklausīšanu.

Lasīt tālāk »