85. Kā pienākas jauniešiem un arī tiem, kuri nesastāv laulībā, pildīt sesto bausli?Tu redzi Dr. Mārtiņš Luters arhīvu

Panesot vājāko

Brāļi, ja arī kāds cilvēks ir pienākts kādā pārkāpumā, tad jūs, kas esat garīgi, atgrieziet tādu uz pareiza ceļa ar lēnprātīgu garu. [Gal.6:1]

panesot vājāko

Lasīt tālāk »Dievs, Svētais Gars, nāc

Dievs, Svētais Gars, nāc,
Lai apskaidrots top ļaužu prāts;
Un pildi mūs kā zinādams
Ar žēlastības dāvanām.

Mariņa Lutera baznīcas dziesma: Dievs, Svētais Gars, nāc

Lasīt tālāk »


Ne kurmjiem, ne sikspārņiem

Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis un gaišums uz maniem ceļiem. [Ps.119:105]

Lasīt tālāk »


Ļauna doma = ligzda

Nav mūsu spēkos liegt putniem lidot virs mūsu galvām, bet mūsu spēkos ir neļaut tiem vīt ligzdas uz mūsu galvām.

Lasīt tālāk »


Debesbraukšanas dienā

Tu uzkāpi augstumā, atvedi gūstekņus, ņēmi dāvanas no cilvēkiem, un arī atkritējiem jādzīvo pie Dieva, Tā Kunga. [Ps.68:19]

Lasīt tālāk »