107. Ko Dievs aizliedz astotajā bauslī?Tu redzi Dr. Mārtiņš Luters arhīvu

Iedrošinājums draugam

Svētīgi tie, kas neredz un tomēr tic! [Jņ.20:29]

Lasīt tālāk »Vai bērniņus ir jākrista?

Un tie atnesa bērniņus pie Jēzus, lai Viņš tos aizskartu. [Mk.10:13]

laidiet bērniņus pie Jēzus

Lasīt tālāk »


Palikt nelokamam

Tagad, kad jūs Dievu esat atzinuši, kā tad jūs atkal atgriežaties pie nespēcīgajiem un nabadzīgajiem pirmspēkiem un tiem atkal no jauna gribat kalpot? [Gal.4:9]

Palikt nelokamam

Lasīt tālāk »


Iepazīt Dievu

“Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva, kā vien caur Mani.” [Jņ.14:6]

Iepazīt Dievu

Lasīt tālāk »


Panesot vājāko

Brāļi, ja arī kāds cilvēks ir pienākts kādā pārkāpumā, tad jūs, kas esat garīgi, atgrieziet tādu uz pareiza ceļa ar lēnprātīgu garu. [Gal.6:1]

panesot vājāko

Lasīt tālāk »