306. Kā Svētā kristība dāvina mums mūžīgo svētlaimību?Tu redzi Dr. Mārtiņš Luters arhīvu

Kurš pateiks, kas ir Jēzus?

Tad tie sacīja Viņam: “Kas Tu tāds esi?” Jēzus viņiem sacīja: “Es esmu no iesākuma, kā jau esmu jums teicis.” [Jņ.8:25].

Kurš pateiks, kas ir Jēzus?

Lasīt tālāk »Kas dos mums laimi?

Bet tie ēda un paēda.. Un to bija kādi četri tūkstoši. [Mk 8:8-9]

Kas dos mums laimi

Lasīt tālāk »


Es dziļās bēdās izsaucos!

Es dziļās bēdās izsaucos, Kungs, ko es lūdzu, klausi!
Ar grūtu sirdi nopūšos, Vai velti lūgties ļausi?
Ja gribi sodīt mūs, ak Dievs, Uz mūsu grēkiem skatīties,
Kas pastāvēt gan varēs?

Martiņa Lutera baznīcas dziesma: Es dziļās bēdās izsaucos!

Lasīt tālāk »


Kas palīdz pret velna apsūdzību?

Jūs jau visi, ticēdami uz Jēzu Kristu, esat Dieva bērni. [Gal.3:26]

Lasīt tālāk »


Dievs Svētais Gars ir vienīgi Svētajos Rakstos

“Patiesības Gars nerunās no Sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs, un darīs jums zināmas nākamās lietas.” [Jņ.16:13]

Dievs Svētais Gars ir vienīgi Svētajos Rakstos

Lasīt tālāk »