114. Kādu lietu iekārošanu Dievs aizliedz ar devīto un desmito bausli?Tu redzi Dr. Mārtiņš Luters arhīvu

Mums jāsūdz Dievam savi grēki

Redzama kļuvusi ir Dieva mīlestība mūsu starpā, Dievam savu vienpiedzimušo Dēlu sūtot pasaulē, lai mēs dzīvotu caur Viņu. [1.Jņ.4:9]

Lasīt tālāk »Uzmanību – Sholastika !

Sholastiķi spriež, ka taisnība, kādu Ādams bija saņēmis radīšanā, nav bijusi Ādama dabā, bet līdzinājusies rotai vai dāvanai, ar kuru cilvēks iesākumā bijis rotāts, – kā tad, kad skaistai jaunavai tiek uzlikts galvā vainags; taču šis vainags nav daļa no jaunavas dabas, bet ir kas īpašs, nošķirts no viņas dabas un nāk no ārienes, tādēļ var tikt uzlikts un atkal noņemts, neievainojot pašu jaunavas dabu.

Lasīt tālāk »


Pastāvīgs gājums pretī nāvei

“Māci mums mūsu dienas tā skaitīt, ka mēs gudru sirdi dabūjam!” [Ps.90:12]

Pastāvīgs gājums pretī nāvei

Lasīt tālāk »


Muļķība man traucē saprast Dieva gudrību

“Dieva ģeķība ir gudrāka nekā cilvēki.” [1.Kor.1:25]

Muļķība man traucē saprast Dieva gudrību

Lasīt tālāk »


Grūtais Reformācijas sākums

Ak, cik lielas pūles un grūtības man tās bija. Pat arī ar Svēto Rakstu pamatojumu es tik tikko spēju to attaisnot savas paša sirdsapziņas priekšā, ka es, viens pats cilvēks, uzdrošinājos nostāties pret pāvestu, uzskatīt viņu par antikristu un bīskapus par viņa apustuļiem..

Lasīt tālāk »