245. Kāda atšķirība atklāsies mirušo augšāmcelšanās dienā?Tu redzi Dr. Mārtiņš Luters arhīvu

Kas dos mums laimi?

Bet tie ēda un paēda.. Un to bija kādi četri tūkstoši. [Mk 8:8-9]

Kas dos mums laimi

Lasīt tālāk »Es dziļās bēdās izsaucos!

Es dziļās bēdās izsaucos, Kungs, ko es lūdzu, klausi!
Ar grūtu sirdi nopūšos, Vai velti lūgties ļausi?
Ja gribi sodīt mūs, ak Dievs, Uz mūsu grēkiem skatīties,
Kas pastāvēt gan varēs?

Martiņa Lutera baznīcas dziesma: Es dziļās bēdās izsaucos!

Lasīt tālāk »


Kas palīdz pret velna apsūdzību?

Jūs jau visi, ticēdami uz Jēzu Kristu, esat Dieva bērni. [Gal.3:26]

Lasīt tālāk »


Dievs Svētais Gars ir vienīgi Svētajos Rakstos

“Patiesības Gars nerunās no Sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs, un darīs jums zināmas nākamās lietas.” [Jņ.16:13]

Dievs Svētais Gars ir vienīgi Svētajos Rakstos

Lasīt tālāk »


Zagts un postīts tiek pats svarīgākais

Esi nomodā par sevi pašu un par mācību, turies pie tā. [1.Tim.4:16]

Zagts un postīts tiek pats svarīgākais

Lasīt tālāk »