101. Kādas lietas pieder pie cilvēka dzīves kārtības, kad runājam par mantu?Tu redzi Dr.Mārtiņš Hemnics arhīvu

Par pastaro tiesu un šķistītavu

KĀDS IR TICĪBAS PIEPILDĪJUMS UN KĀDS IR NETICĪBAS GALA IZNĀKUMS?

Ticības piepildījums ir dvēseļu pestīšana (1.Pēt.1:3) un mūžīgā dzīvība (Jņ.3); bet neticības gala iznākums ir mūžīgā pazudināšana (Mk.16, 2.Tes.1). Šajā dzīvē mēs esam pestīti, taču cerībā (Rom.8, 2.Kor.5). Gan ticības piepildījums, gan neticības gala iznākums pilnīgi un galīgi tiks atklāts laiku beigās, kad Kristus nāks tiesāt no debesīm (1.Pēt.1, 2.Tes.1). Tad taisnie ieies mūžīgajā dzīvībā, bet netaisnie – mūžīgajās mokās (Mt.25, Jņ.5).

Lasīt tālāk »Nāves grēks vai ikdienišķais

Par to kā atšķiras peccati moralis et venialis. kurus parasti sauc par nāves grēkiem, un ikdienišķie grēki.

Lasīt tālāk »


Par vārdu “atgriešanās”

Ko Rakstos nozīmē vārds “atgriešanās”?

Lasīt tālāk »