101. Kādas lietas pieder pie cilvēka dzīves kārtības, kad runājam par mantu?Tu redzi Dr. J. Konrāds Dītrihs arhīvu

Saīsinātais bauslis

Kāpēc pirmajā bauslī ir izlaisti vārdi: “Es esmu Kungs, tavs Dievs, kas tevi izveda no Ēģiptes zemes, no vergu nama!” un “Netaisi sev tēlus un atveidus ne no tā, kas debesīs augšā, ne no tā, kas uz zemes apakšā un ūdenī apakš zemes. Nezemojies tiem un nekalpo tiem.”?

Lasīt tālāk »Dieva likumu optimizācija

Kuras ir identiskas lietas pirmajā bauslī?

Lasīt tālāk »


Pareizākie baušļi

Kāpēc Dieva svētie desmit baušļi netiek uzskaitīti, tā kā tos Tas Kungs uzrakstīja uz akmens plāksnēm un lika Mozum pasludināt tautai?

Lasīt tālāk »


Mīlēšana un bijāšana

Kāpēc Luters katra baušļa izskaidrojumu iesāk ar vārdiem: “Mums būs Dievu bīties un mīlēt”?

Lasīt tālāk »


Dieva vislielākā vēlme

Kas turpretī pirmajā bauslī tiek no mums gaidīts?

Lasīt tālāk »