239. Kādēļ Dievs piedod tavus grēkus jeb taisno tevi?Tu redzi Dr. J. Konrāds Dītrihs arhīvu

Nekādas elku pielūgšanas

Kā pierādīt, ka tēlu un atveidu taisīšanas aizliegums ir pirmā baušļa pielikums vai skaidrojums?

Lasīt tālāk »Pirmā Dieva likuma ilustrācija

Kāpēc gan ir pieminēts par tēlu un atveidu taisīšanas aizliegums?

Lasīt tālāk »


Dieva likumu numerācija

Vai nevajadzētu izveidot atsevišķu bausli par tēlu un atveidu taisīšanu un numurēt to kā otro?

Lasīt tālāk »


Saīsinātais bauslis

Kāpēc pirmajā bauslī ir izlaisti vārdi: “Es esmu Kungs, tavs Dievs, kas tevi izveda no Ēģiptes zemes, no vergu nama!” un “Netaisi sev tēlus un atveidus ne no tā, kas debesīs augšā, ne no tā, kas uz zemes apakšā un ūdenī apakš zemes. Nezemojies tiem un nekalpo tiem.”?

Lasīt tālāk »


Dieva likumu optimizācija

Kuras ir identiskas lietas pirmajā bauslī?

Lasīt tālāk »