86. Kas ir saderināšanās?



Tu redzi Dītrihs Bonhēfers arhīvu

Kas mūs atšķir no sektām un pārējām reliģijām?

Mūsu sirds vienmēr vēlas mist vienīgi starp draugiem, taisnīgajiem un cienījamajiem. Bet Jēzus Kristus bija savu ienaidnieku vidū. Viņš vēlējās būt tieši tur. Un tur būtu jābūt arī mums.

Lasīt tālāk »



Bezdarbīga gaidīšana un trula noskatīšanās?

Jārēķinās ar to, ka lielākā daļa cilvēku gudri kļūst vienīgi gūstot pieredzi pie savas paša miesas.

Tā var izskaidrot, pirmkārt apbrīnojamo lielākās daļas cilvēku nespēju uz jebkurā veida preventatīvu rīcību, cilvēks vēl arvien tic izkļūt no bīstamības, līdz beidzot ir par vēlu.

Lasīt tālāk »


Evaņģēlijs nav lēts ticības mierinājums

Krusts nav neveiksme un smags liktenis, bet tas ir ciešanas, kas rodas vienīgi no vienības ar Jēzu Kristu.
Krusts nav nejaušība, bet nepieciešamas ciešanas.
Krusts nav ar dabisko eksistenci saistītas ciešanas, bet gan ciešanas, kas saistītas ar kristieša esamību.

Lasīt tālāk »


Dievs, es saucu uz Tevi

Dievs es saucu uz Tevi rīta agrumā
Palīdzi man lūgt un sakopot manas domas
Es nevaru to viens pats

Dievs, es saucu uz Tevi

Lasīt tālāk »