114. Kādu lietu iekārošanu Dievs aizliedz ar devīto un desmito bausli?Tu redzi Dītrihs Bonhēfers arhīvu

Jaunā radība

Mirušais Jēzus Kristus Lielajā Piektdienā un Lieldienu svētdienas augšāmceltais Kungs tā ir radīšana no nekā, radīšana no jauna.

Jaunā radība

Lasīt tālāk »Bīstamais Lieldienu teksts

“Ja Kristus nav augšāmcēlies, tad veltīga ir jūsu ticība, tad jūs vēl esat grēkos” [1.Kor.15:17]

Lasīt tālāk »


Dedzīga mīlestība un dedzīgs naids

Mans draugs, kāpēc tu esi atnācis? [Mt.26:49]

Dedzīga mīlestība un dedzīgs naids

Lasīt tālāk »


Zem krusta

“Mums ir miers ar Dievu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu” (Rom.5:1). Tā beigusies arī Dieva cīņa pret mums.

Zem krusta

Lasīt tālāk »


Jēzus uzņemas cilvēku parādus

Jēzus nevēlas uz cilvēku rēķina būt vienīgais pilnīgais, nevēlas kā vienīgais bezvainīgais noskatīties lejup uz cilvēci kas grimst zem parādu nastas, nevēlas, lai pāri sabrukušās cilvēcības drupām triumfētu kāda cilvēku ideja.

Jēzus uzņemas cilvēku parādus

Lasīt tālāk »