156. Ko mēs saprotam ar vārdiem "debess un zeme"?


Zvēresta pamatotība

Kāpēc kristiešiem būtu jāzvēr?

 • Jo Svētie Raksti māca, ka zvērēt ir likumīgi.

  “Ja tu zvērēsi: dzīvs Kungs! – ar patiesību, ar tiesu, ar taisnību, tad viņš būs svētība tautām un viņš būs to slava!” [Jer.4:2]

  Bīsties Kunga, sava Dieva, kalpo viņam un zvēri pie viņa vārda! [5.Moz.6:13]

 • Jo Vecās Derības svētie – Ābrahāms, Mozus, Dāvids un citi ir zvērējuši,

  Ābrams atbildēja Sodomas ķēniņam: “Es paceļu savu roku pret Kungu, visaugsto Dievu, debess un zemes radītāju, ka neņemšu no tevis nedz auklu, nedz sandaļu siksnu, neko, kas tev pieder! Un tu nevarēsi sacīt: “Es Ābramu esmu darījis bagātu!” [1.Moz.14:22-23]

  Un Ābrahāms nosauca savu dēlu, kas viņam bija piedzimis, ko viņam bija dzemdējusi Sāra, par Īzaku. Savu dēlu Īzaku Ābrahāms apgraizīja astoņu dienu vecumā, kā Dievs viņam bija pavēlējis. Ābrahāms bija simts gadu vecs, kad viņam piedzima dēls Īzaks. Un Sāra teica: “Dievs man devis smieklus – ikviens, kas to dzirdēs, nu smiesies ar mani!” Un viņa sacīja: “Kurš būtu teicis Ābrahāmam: Sāra vēl zīdīs dēlus! Bet es viņam dzemdēju dēlu vecumā!” Bērns auga un tika atšķirts no krūts, un dienā, kad viņu atšķīra, Ābrahāms sarīkoja lielas dzīres. Un Sāra redzēja, ka ēģiptietes Hāgares dēls, kuru tā bija dzemdējusi Ābrahāmam, smejas. [1.Moz.21:3-9]

  Todien Mozus zvērēja, sacīdams: tiešām, zeme, kur minusi tava kāja, par mantojumu tev un taviem dēliem uz mūžiem laikiem, jo tu pilnībā sekoji Kungam, manam Dievam! [Joz.14:9]

  Zvēresta dēļ starp Dāvidu un Saula dēlu Jonatānu, ko tie Kungam devuši, ķēniņš saudzēja Mefībošetu, Saula dēla Jonatāna dēlu. [2.Sam.21:7]

 • Jo Jaunajā Derībā Kristus un apustuļi ir zvērējuši.

  Patiesi, patiesi es jums saku: jūs raudāsiet un sērosiet, bet pasaule priecāsies; jūs bēdāsieties, bet jūsu bēdas pārtaps priekā. [Jņ.16:20]

  Tad augstais priesteris viņam sacīja: “Es zvērinu tevi pie dzīvā Dieva, saki mums: vai tu esi Kristus, Dieva Dēls?” Jēzus tam atbildēja: “Tu pats to saki. Bet es jums saku: kopš šā brīža jūs redzēsiet Cilvēka Dēlu sēžam pie Visuvarenā labās rokas un nākam uz debess padebešiem.” [Mt.26:63-64]

  Slavēts uz mūžiem ir Dievs, Kunga Jēzus Tēvs, – viņš zina, ka es nemeloju. [2.Kor.11:31]

  Es saku patiesību Kristū, es nemeloju, arī mana sirdsapziņa to apliecina Svētajā Garā. [Rom.9:1]

 • Jo zvērēšana, lai apstiprinātu liecinieku patiesumu un patiesību, nāk par labu baznīcai un sabiedrība, novēršot konfliktus un domstarpības.

  Cilvēki zvēr, piesaucot ko lielāku par sevi, un ikvienu nesaskaņu viņu vidū beidz apstiprinājums ar zvērestu. [Ebr.6:16]

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.