186. Kāds bija mūsu Pestītāja pazemības stāvoklis?


Ziedot kristīgās misijas darbam

“Jo ikviens, kas piesauc Tā Kunga vārdu, tiks izglābts. Bet kā lai piesauc, kam nav ticējuši? Un kā lai tic tam, par ko nav dzirdējuši? Bet kā lai dzird, kad nav, kas sludina? Un kā lai sludina, kad nav sūtīti? Ir rakstīts: cik tīkamas to kājas, kas pauž labo vēsti!” [Rom.10:13-15]

Ziedot kristīgās misijas darbam


Apustulis Pāvils liecina, ka Evaņģēlijā ir ietverts misijas uzdevums.

Evaņģēlijs apgalvo, ka cilvēks, kas tic Jēzum, tiks izglābts. Tā patiesi ir. Taču – kā var ticēt tam, ko nepazīst? Un kā var iepazīt bez sludināšanas? Un kā var sludināt, ja neviens netiek sūtīts?

Atbildes uz šiem jautājumiem ir pašsaprotamas. Lai saņemtu glābšanu, Evaņģēlijs vispirms ir jāuzklausa. Un uzklausīt var tikai tad, ja kāds ir sūtīts sludināt.

Viss ir skaidrs.

Ja mēs visi, arī tu un es, šo patiesību esam sapratuši un pieņēmuši, tas nozīmē, ka mums uzticēts liels uzdevums un arī mums visiem jāpiedalās šajā grandiozajā sūtīšanas un sludināšanas misijā.

Arī tev ir jāpiedalās. Varbūt tu pat esi aicināts sludināt Evaņģēliju. Padomā par to! Puse pasaules iedzīvotāju šo vēsti vēl nav dzirdējuši. Varbūt arī tu vari doties misijā?

Mums visiem tā vai citādi ir jāpiedalās Evaņģēlija vēstnešu sūtīšanā. Tev jābūt uzticamam savā piederībā kristīgai kopībai. Tev jābūt aizlūdzējam, lai tu sekmētu šo darbu gan mūsu zemē, gan svešzemju grūtajos apstākļos. Mūsu aizlūgšanas misionāriem ir ļoti nepieciešamas.

Tomēr mums nav obligāti jāceļo pāri jūrām un kontinentiem, lai sastaptu kādu, kas nepazīst Kungu Jēzu Kristu. Arī mūsu zemē tādu cilvēku ir ļoti liels pulks. Daudziem no viņiem ir atšķirīga ādas krāsa un reliģija. Izturēsimies pret viņiem ar mīlestību. Kā gan mēs varam iemīlēt pagānus tālās zemēs, ja nicināsim tos, kas mājo tepat, mūsu vidū!

Lūgsim Dievu, lai Viņš mums paver iespējas apliecināt Kristu.

Misijas darbs prasa arī finansiālus līdzekļus. Kas ir sapratis, ka Evaņģēliju nav iespējams dzirdēt bez sludināšanas, tam jāapzinās, ka mazākais, ko viņš pats var darīt, ir ziedot kristīgās misijas darbam.

Mums visiem ir dota iespēja šajā darbā piedalīties!

Birkas: , , , , , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.