127. Ar kuru bausli ir saistīti galavārdi?


Ziedo “no sirds”

Šī gada janvārī manā draudzē līdzšinējo mācītāju atstādināja no amata, un viņa vietā ieradās divi jauni ielikteņi no virsvaldes, kuri manuprāt ļoti pārspīlēti sāka rūpēties par draudzes materiālo pusi.

Tagad jau tas vairs nav noslēpums, ka viņi lielajā Rīgas draudzē saskatīja potenciālo zelta bedri, no kuras smelt un smelt…

Draudzes locekļiem tika izsūtīta vēstule, kurā visinteresantākā man liekas tabula, ko var aplūkot zemāk.

Var jau saprast, ka naudas šobrīd draudzē maz utt… bet, ka mācītāji atļaujas veikt aprēķinus, cik kuram ziedo “no sirds” – tas jau ir слишком!

Tad jau drīzāk varētu ieteikt viņiem likt katram draudzes loceklim iesniegt gada ienākumu deklarāciju, lai precīzāk varētu veikt aprēķinu par ziedojumu summu!

Lūk arī izsūtītās vēstules teksts:

Par ziedošanu

Cik draudzes loceklim būtu jāziedo?

Ja draudzes loceklis maksā Dievam Desmito tiesu, tā ir laba lieta. Šis likums rakstīts Vecajā Derībā, pravieša Maleahija grāmatā 3:10 „Bet atnesiet katrs savu desmito tiesu pilnā vērtībā Manā klētī tā, lai arī Manā mājā būtu barība, un pārbaudiet tad Mani šai ziņā, saka Tas Kungs Cebaots, vai Es arī neatvēršu debess logus un nelikšu svētībai pa tiem pārpilnībā nolīt pār jums!”

Jaunajā Derībā arī lasām par ziedošanu, taču Desmitā tiesa šeit nav garīgs likums, bet Apustulis Pāvils iesaka ziedot ar „sirdi”, kā lasām 2. Vēstulē Korintiešiem 9:7 „Ikviens lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne smagu sirdi vai piespiests; jo priecīgu devēju Dievs mīl. Dievs var jums bagātīgi dot visādu žēlastību, ka jums arvienu ir pilnīga iztikšana un vēl pietiekoši paliek pāri labiem darbiem. Tā kā ir rakstīts: Viņš ir izbēris un nabagiem devis, Viņa taisnība paliek mūžīgi.”

Ja Tava sirds ir smaga no Desmitās tiesas, tad paskaties šajā tabuliņā un atrodi tur savu skaitli ar priecīgu sirdi.

Taču atceries: Tava ziedojuma apmēram ir jābūt atbilstošam Taviem ieņēmumiem.

Procenti no ienākuma mēnesī

Ienāk. 2% gadā 3% gadā 4% gadā 5% gadā
50 1 12 1.5 18 2 24 2.5 30
70 1.4 16.8 2.1 25.2 2.8 33.6 3.5 42
100 2 24 3 36 4 48 5 60
150 3 36 4.5 54 6 72 7.5 90
200 4 48 6 72 8 96 10 120
250 5 60 7.5 90 10 120 12.5 150
300 6 72 9 108 12 144 15 180
350 7 84 10.5 126 14 168 17.5 210
400 8 96 12 144 16 192 20 240
450 9 108 13.5 162 18 216 22.5 270
500 10 120 15 180 20 240 25 300

To vari samaksāt draudzes kasierei, vai ieskaitīt draudzes norēķinu kontā.

Mēs esam dažādi un dažādi ir mūsu ienākumi. Es esmu pārliecināts, ka mūsu draudzē ir cilvēki, kuri spēj samaksāt tikai 10 latus gadā, bet ir – un neviens vien kurš ja vien gribētu, varētu arī 500,00 Dieva darbam noziedot. Piemēram, draudzes locekle Dace 2008.gadā ar bankas ikmēneša automātiskā maksājumu palīdzību ir noziedojusi 700.00Ls. Taču šādu cilvēku, kuru ikgadējais ziedojums pārsniedz 20Ls mūsu draudzē diemžēl patlaban vēl nav vairāk par 25 no visiem 800 draudzes locekļiem.

Bet vēl atceries Dieva vārdu: „Kas sīksti sēj, tas sīksti pļaus; un kas sēj uz svētību, tas arī pļaus uz svētību”

Birkas: , ,Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

2 atsauces par “Ziedo “no sirds””

  1. talyc:


    …nabagi ir arvienu pie jums, un, kad gribat, jūs tiem varat labu darīt;

    jo… tur bija kādi, kas pie sevis apskaitās un sacīja: “Kā labad šī eļļas izšķērdēšana? Jo šo eļļu varēja pārdot dārgāk nekā par trīs simti denārijiem un izdalīt nabagiem.” [Mk 14:5,6 ;Mt. 26:8,9...un tālāk]

  2. Roberto:


    tā jau tas ir… tradicionālajās konfesijās draudzes locekļi ir diezgan sīksti ziedotāji, jo valda uzskats, ka nauda baznīcā vienkārši krīt no gaisa [laikam domāts "debesīm"]… acīmredzot, tāpēc mācītājiem jāliek lietā radošais…

    turklāt sektās – padodiet tik spaiņu un, ja draudzes loceklim tā pašvakāk ar finansēm, tie ir gatvi aizņemties…Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.