105. Kas mums, septītā baušļa ietvaros, ir īpaši jāpatur prātā?


Vissvarīgākais jautājums dzīvē

Mākslinieks Heinrihs Hofmanis šajā gleznā ietvēris svarīgu brīdi Jēzus dzīvē un mācībā. Bagātais jauneklis ir nostājies Jēzum pretī un uzstājīgi jautā: “Mācītāj, ko laba man būs darīt, lai es dabūtu mūžīgu dzīvību?” (Mt.19:16).

Vissvarīgākais jautājums dzīvē


Bībele vēsta, ka pēc īsas sarunas par to, kā cilvēks var nonākt debesīs, jauneklis “aizgāja noskumis” (Mt.19:22). Kāpēc viņš bija noskumis? Kad Jēzus viņam pateica, ka debesu valstība nav sasniedzama nedz ar jaunekļa iedomātajiem noteikumiem, nedz arī ar kādiem citiem cilvēku radītiem noteikumiem, jauneklis bija dziļi satriekts. Vēlāk sarunā ar mācekļiem Jēzus skaidro, ka “cilvēkiem tas [iegūt pestīšanu] nav iespējams, bet Dievam visas lietas iespējamas” (Mt.19:26).

Jēzus strupā atbilde droši vien būtu samulsinājusi arī jūs. Varbūt jūs uzskatāt, ka ļoti cenšaties dzīvot Dievam tīkamu dzīvi. Un pēkšņi jums tiek paziņots, ka pat vislabākie centieni, lai iekļūtu debesīs, ir bijuši velti. Droši vien jūs justos tāpat kā Jēzus mācekļi, kad viņi izsaucās: “Kas tad var tikt pestīts?” Labā vēsts jums ir tā, ka “Dievam visas lietas [PAT JŪSU PESTĪŠANA] iespējamas!” (Mt.19:26; 1.Moz.18:14; Īj.42:2; Jer.32:17). Jā, par spīti jūsu grēkiem, jūs varat tikt pestīts.

PRIECĀJIETIES, JO DIEVS VĒLAS JŪS GLĀBT

Necentieties nopelnīt pestīšanu ar saviem labajiem darbiem, kā darīja bagātais jauneklis. Nav nekādas nozīmes tam, cik labs jūs sev liekaties salīdzinājumā ar citiem cilvēkiem, jo Dievs saka: “Tiešām, virs zemes nav neviena tik taisnīga cilvēka, kurš darītu tikai labu un nekad negrēkotu” (Sal.māc.7:20). Tas teikts arī par jums. Pat visi jūsu taisnīgie un labie darbi “ir kā sārņains tērps” (Jes.64:6). Tad labāk ticībā un ar nožēlu pieņemiet Dieva vērtējumu par jūsu bezcerīgo garīgo situāciju: “Visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās godības” (Rom.3:23).

Dievs savā vārdā – Bībelē – pauž tiešām neaptveramas lietas! Dievs apliecina, ka Viņš “bezdievīgo attaisno” (Rom.4:5). Šajā gadījumā JŪS ESAT TAS BEZDIEVIS, kuru Dievs vēlas attaisnot un pasludināt par svētu. Kā Viņš to dara? Dievs veic jūsu attaisnošanu, DZĒŠOT JŪSU GRĒKUS AR SAVA DĒLA JĒZUS ASINĪM! Jūs esat “attaisnoti Viņa asinīs” (Rom.5:9). Lai cik neloģiski un nesaprātīgi tas arī neizklausītos, Dievs savā mīlestībā un žēlastībā pasludina Jēzu par grēcinieku, turpretī jūs Viņš pasludina par svētu un šķīstu Viņa acīs! Neaptverami! Dievs samaina vietām jūs un savu bezgrēcīgo Dēlu (2.Kor.5:21)!

DIEVA DĀVĀTĀ TAISNOŠANA JUMS TURPMĀK PALĪDZĒS GRŪTĀ BRĪDĪ

Vispirms Dieva Gars jums liek skaidri apzināties, kāds ir jūsu garīgais stāvoklis Dieva priekšā, un atzīt, ka jūs pats neko nespējat darīt, lai sevi izglābtu no šausmīgā grēka stāvokļa. Un tad Svētais Gars liek jūsu sirdij plūst pāri no aizkustinājuma un prieka par visbrīnišķīgāko vēsti, kādu jūs jebkad esat dzirdējis, – neraugoties uz to, ka esat daudz grēkojis un joprojām turpināt grēkot, Dievs savā žēlastībā un Jēzus Kristus nopelna dēļ jūs pārsedz ar Kristus nevainojamo taisnību kā ar mēteli. Tā arī ir attaisnošana, proti, ka Dievs JŪS pasludina par nevainojamu un svētu Viņa acīs (2.Kor.5:21)!

Dieva Svētais Gars dod jums iespēju, sākot ar šo dienu, aizvien dzīvot Dieva žēlastībā. Paturiet prātā, ka starp jums, „ticībā attaisnotajiem”, kā Dievs to apliecina caur apustuli Pāvilu, un Dievu “ir iestājies miers caur mūsu Kungu Jēzu Kristu” (Rom.5:1).

Šeit attēlotais bagātais jauneklis novērsās no Dieva apsolījuma viņu attaisnot. Tā nedariet! Atcerieties – kaut arī esat grēcinieks, Dievs “bezdievīgo attaisno” (Rom.4:5).

Ļaujieties priekam, ka, par spīti jūsu grēkiem, jums ir cerība Kristū. Šī labā vēsts ir patiesa tāpēc, ka jūsu Debesu Tēvs “bezdievīgo attaisno” (Rom. 4:5), TAI SKAITĀ ARĪ JŪS!

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.