61. Kādā gadījumā mēs nicinām un apvainojam savus vecākus un priekšniecību?


Viss vienīgi Kristū

Lai pasaule ticētu, ka Tu Mani esi sūtījis. [Jņ.17:21]

kristīgās doktrīnas summa - viss vienīgi Kristū

Tas ir auglis, kas seko vienībai, proti, kad Kristus Vārds laužas uz priekšu, tiek izplatīts visā plašā pasaulē, un tiek uzņemts kā Dieva Vārds, kurā ir visspēcīgā, dievišķā un neuzvaramā jauda, un neizsīkstošais žēlastības un laimes avots.

Tās ir vislieliskākās zināšanas, kas ir dziļi apslēptas un reti sastopamas, un, ko nekad nevar pilnībā apgūt. Tādēļ Kristus nemin neko citu, un atkārto to tik pat kā katrā izrunātajā vārdā.

Nekad cilvēka prātā un sirdī nav nācis tas, ka viņam visu savējo būtu jāatzīst par niecību, lai drīzāk zinātu vai varētu darīt, un ietītos taisnībā, svētdarīšanā un Kristus gudrībā, ko satur, un, kas tiek darīta zināma ar Viņa Vārda necilo pasludinājumu.

Šī iemelsa dēļ, es cieši piekodinu, lai mēs rūpīgi mācītos un pamatīgi apdomātu šos vārdus un visu šo nodaļu, kurā ir visa kristīgās doktrīnas summa tiek dota bagātīgi un pilnīgi, un pausta tik jaudīgos vārdos, proti, ka mums Kristū ir visas lietas, ko vien mums vajag, bet nekā nav nedz mūsos pašos, nedz kādā citā cilvēkā. Viss vienīgi Kristū.

Vārdi paši par sevi ir parasti un vienkārši, tādēļ arī viedais ir tik nevērīgi pārskrien tiem pāri un tos nicina.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.