105. Kas mums, septītā baušļa ietvaros, ir īpaši jāpatur prātā?


Vislatvijas luterjāņu amatpersonu salidojums

Šodien klusāk nekā ierasti sākusies kārtējā Latvijas Evaņģēliski Luteriskās baznīcas (LELB) nu jau 26. sinode. Šoreiz tā norisinās divas dienas Rīgas Doma telpās.


Saskaņā ar LELB satversmi, sinode ir LELB augstākā lēmējinstitūcija, kas sastāv no bīskapiem, draudžu mācītājiem, Virsvaldes locekļiem un visu draudžu pārstāvjiem, ar plašu atbildību klāstu un tiesībām daudzos LELB jautājumos. Sinode sapulcējas vismaz vienu reizi trijos gados.

Atbilstoši ieplānotajai darba kārtībai 7.jūnijā galvenokārt tiks skatīti praktiski jautājumi, kas saitīti ar LELB finanšu lietām. Tiks spriests par parādu atlaišanu un izlīgumu, par kopējo vajadzību budžeta veidošanu un tā tērēšanas vadlīnijām, kā arī par allaž aktuālo mācītāju garantētā atalgojumu sistēmu.

Savukārt 8.jūlijā ieplānotas sinodāļu debates par LELB attīstību. Bez tam darba kārtībā ir iekļauts aplūkot jautājumus kas saistīti ar jaunās Dziesmu grāmatas izdošanu, iespējamajiem LELB Satvermes grozījumiem, kā arī jaunā Bībeles tulkojuma lietošanu.

Cerēsim, ka šīs luterjāņu salidojums noritēs mierīgā gaisotnē, bez liekiem ekscesiem, jo pēc iepriekšējās pieredzes var spriest, ka visas lietas jau ir nolemtas pirms pašas sinodes, Rīgas Domā būs tikai formāla balsošana.

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.