39. Kad mēs teicam un slavējam Dieva vārdu?


Visiem mums jāmirst

Esiet skaidri prātā, esiet modrīgi! Jūsu pretinieks velns staigā apkārt kā lauva rūkdams un meklē, ko tas varētu aprīt. [1.Pēt.5:8]

Lutera kaps gadadiena

Nopietns un sirsnīgs brīdinājums dievbijīgām, pazemīgām sirdīm.

Ja man vajadzētu dzīvot vēl simt gadu un caur Dieva žēlastību es spētu klusināt nevien bijušās un tagadējās, bet tāpat arī – visas nākamās vētras un nemierus, – tomēr skaidri redzu, ka ar to vēl nebūtu nodrošināts miers mūsu pēctečiem, jo velns dzīvo un valda.

Arī jūs, mūsu pēcnācēji, esiet nopietni savās lūgšanās un uzcītīgi lietojiet Dieva vārdu! Uzturiet Dieva gaismu savos vējlukturos! Esiet apbruņoti un modri – jo ik stundu jums jābūt nomodā, lai redzētu, kur velns gribēs izsist loga rūti, uzplēst jumtu vai uzlauzt durvis, lai šo gaismu nodzēstu. Tādēļ esiet modrīgi un skaidrā prātā! Viņš neguļ un neatpūšas, tāpat tas arī nemirs pirms pastarās dienas.

Man un tev jāmirst, bet arī tad, kad būsim miruši, velns paliek, kāds bijis, tas joprojām nemitēsies plosīties. Kristus, mūsu mīļais Kungs, kas satriecis velnam galvu, lai nāk un atpestī mūs beidzot no viņa uzbrukumiem. Āmen.

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.