275. Kas ir Dieva labais un žēlīgais prāts?


Visiem ir jāpaklausa laicīgiem kungiem

“Tā Tas Kungs prot izglābt dievbijīgos no kārdinājuma, bet netaisnus paturēt mokām soda dienā, sevišķi tos, kas seko miesai kārībās, kas viņus apgāna, un nicina augsto varu. Pārdroši pārgalvji, tie nebīstas no godības eņģeļiem.” [2.Pēt.2:9-10]

visiem ir jāpaklausa laicīgiem kungiem

Ja Dievs tolaik nav saudzējis vēl jauno pasauli, cik daudz vēl bargāk un smagāk Viņš sodīs netaisnos tagad, kad Evaņģēlijs ir atklāts un pasludināts, kad atspīdējusi tik spoža gaisma, kāda nekad agrāk nav redzēta.

Arī Kristus ir sludinājis: “Un tu, Kapernauma, vai tu nebiji līdz debesīm paaugstināta? Tu līdz ellei tiksi nogāzta; jo, ja Sodomā tādi brīnumi būtu notikuši, kas notika tevī, tad tā stāvētu vēl šodien. Bet Es jums saku: Sodomas zemei būs vieglāk tiesas dienā nekā tev” (Mt.11:23-24). Taču šādi draudi neko nepalīdz — bezdievji nemaz par tiem neraizējas.

“..sevišķi tos, kas seko miesai kārībās, kas viņus apgāna, un nicina augsto varu.”

Par augsto varu apustulis sauc ķēniņus, valdniekus un kungus, visu laicīgo valdību. Tādēļ Sv. Pēteris šos vārdus raksta ar tādu nozīmi, ka visiem ir jāpaklausa laicīgiem kungiem, lai zobens, saskaņā ar Dieva iedibināto kārtību, turētu visus bijībā.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.