197. Ko Kristus ir atpircis un atbrīvojis ar savu rūgto ciešanu un miršanu?


Visi cilvēki ir grēcīgi

Atgriezieties no grēkiem, jo Debesu valstība ir tuvu klāt pienākusi. [Mt.3:2]

Visi cilvēki ir grēcīgi


Laiks ir piepildīts, un Dieva valstība ir tuvu atnākusi! Atgriezieties no grēkiem un ticiet uz Evaņģēliju. [Mk.1:15]

Jānis nāk kā saucēja balss, sludinādams visiem grēknožēlas Kristību, un ar šādu pasludinājumu apliecina īsto patiesību: visi cilvēki ir grēcīgi. Vieni tic Jānim kā Evaņģēlija balsij; viņi uzskata šo satriecošo pasludinājumu par patiesu, ar pazemību un bijību palikdami paklausībā. Viņi atzīst, ka ir grēcinieki; daļu savu grēku viņi apzinās, bet citus ne, tomēr Jānim viņi tic vairāk nekā sev. Un viņi spēj satvert žēlastību; šie ļaudis ir izslāpuši pēc taisnības; viņi bīstas un meklē mierinājumu; viņi ir garīgi nabadzīgi, atstāti un ļauj sevi vadīt.

Tādēļ Kristus, Debesu valstība, ienāk viņos, lai viņus atpestītu. Turpretī citi, tie, kuri ir pārliecināti par savu taisnību, netic un nevar pieņemt to, ka arī uz viņiem attiecas šī prasība: Atgriezieties no grēkiem! Viņi drīzāk ir gatavi iebilst un sacīt: mēs esam taisni; mēs grēka nepazīstam. Viņi negrib klausīties Evaņģēlija svešādajā skaņā, kas saka, ka viņi ir grēcinieki un muļķi. Drīzāk gan viņi tic, ka Evaņģēlijs ir aplams melu sprediķis… Grēki tiek piedoti tikai tiem, kuri tajos nejūtas labi; un tieši tāda ir grēknožēlas būtība. Jo mūsu Kungs un Mācītājs Jēzus Kristus saka: atgriezieties no grēkiem… – Viņš grib, lai visa ticīgā cilvēka dzīve uz zemes būtu pastāvīga, nemitīga atgriešanās.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.