47. Kad mēs topam vainīgi pie Dieva Vārda nievāšanas?


Veselība vai nemirstība?

Jēzus mācekļi veica brīnums Jēzus uzdevumā. Jēzus piebilda: “Es redzēju sātanu kā zibeni no debesīm krītam!” [Lk.10:18]

Veselība vai nemirstība


Mācekļu dziedināšanas brīnumi bija cīņas ierocis pret kārdinātāju, jo apsēstā izdziedināšana nozīmēja vairāk nekā tikai atbrīvošanu no ļaunā gara varas. Situācija bija daudz daudz nopietnāka.

Bija ieradies Mesija – Tas, kurš samīs čūskas galvu. Mācekļi veica brīnumus Tā vārdā, kurš cīnījās pret kārdinātāju, un kurš šo cīņu novedīs līdz pilnīgai uzvarai mirstot pie krusta Golgātā un augšāmceļoties no nāves.

Tieši tas mācekļiem bija jāpasludina, proti, ka Dieva Valstība ir tuvu klāt pienākusi. Brīnumi bija Jēzus uzvaras pierādījumi. Tādējādi Jēzus ar brīnumiem norādīja uz ko daudz lielāku, nekā fiziska dziedināšana un veselība. „Es redzēju sātanu kā zibeni no debesīm krītam!„ [Lk.10:18]

Pēc tam Viņš sacīja: „Es jums esmu devis spēku, ka varat staigāt pāri čūskām un skorpioniem un katram ienaidnieka spēkam, un tas viss jums nekā nekaitēs.” [Lk.10:19] Čūskas un skorpioni šeit ir kārdinātāja un viņa garu simbols, jo to izsaka vārdi „katram ienaidnieka spēkam.” Šie vārdi tiešām cilvēciskajam prātam nav saprotami, bet tos saprot ticība.

Daudzi apustuļi piedzīvoja mokošu nāvi un palika kā zaudētāji pasaules acīs. Piemēram, Pāvils atstāja savu mīļo ceļabiedru Trofimu slimu Milētā [2.Tim.4:20], nevis viņu brīnumainā veidā dziedināja. Tā rīkojās tie, kas uzstājās pret visu ienaidnieka spēku.

Bet kā viņi to īsti darīja?

Neveselais Jēzū Kristū iemanto mūžīgo svētlaimi par spīti savai slimībai. Lai gan Jēzus mēdza dziedināt slimos, tomēr tie reiz saslima un mira. Kad mēs izveseļojamies no kādas slimības, mēs ar to neuzvaram nāvi. Bez grēka un kaitēm augšāmcelsies ikviens, kas paļaujas uz Jēzu Kristu, neatkarīgi no tā, vai viņš bijis vesels vai slims.

Kad mēs sludinām Evaņģēliju, mēs uzstājamies pret visu ienaidnieka spēku tur, kur tic Vārdam. Evaņģēlijs ir ”Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic.” [Rom.1:16] Ir izrauts nāves dzelonis, jo Kristus ir izpircis mūsu grēkus.

Ej arī tu un staigā pār visu ienaidnieka spēku ticībā uz Jēzu Kristu!

Birkas:Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.