84. Kas ir laulības pārkāpšana?


Vai tu atceries vēl?

Es atceros kādu gadījumu savā bērnībā Ziemassvētku priekšvakarā.

Vai tu atceries vēl?

Es biju ciemos kaimiņu mājās, kur viesi sēdās pie galda. Saimniece aicināja sekot tradīcijai un dziedāt Ziemassvētku korāli. Znots iebilda sakot: “Kas tie par pekstiņiem!” Un tā nu korāli nedziedāja. Bet par svētku galdu znots iztērēja krietnu summu. Tas gan.

Tā šajā namā notika vēsturisks pavērsiens. Tika pārtraukta vismaz gadsimtu ilga tradīcija. Tas norisinājās daudzās ģimenēs – citās agrāk, citās vēlāk.

Jaundzimušajam Kristum nav vairs vietas Kristus dzimšanas svētkos. Viņa pasaulīgas dāvanas mēs labprāt pieņemam, tomēr arī par tām cilvēks piešķir godu tikai pats sev, bet Dievam nedod pateicību.

Daudzi vēl joprojām atceras Ziemassvētku korāļus, bet saka: “Es neprotu dziedāt.” Kad sirds ir pasaules pārņemta un pieķērusies tās labumiem, tā nejūsmo par eņģeļu vēsti. “Klusa nakts, svēta nakts” var lieki satraukt dvēseli un radīt konfliktu.

Tādējādi daudzi noraida Kristus dzimšanas vēsti, nocietina savu sirdi un turpina savu ceļu uz mūžīgo pazudināšanu.

Jēzus dzimšanas svētki bez Jēzus nu ir tradīcija daudziem. Ļaužu sirdīs ir tukšums. Bez grēcinieku Pestītāja daudzi neredz savā dzīvē nedz saturu, nedz mērķi, nedz jēgu.

Bet kādēļ gan tev traukties pazušanā? Jēzus ir nācis, lai tev būtu dzīvība. Lai tev būtu dzīvība pārpilnībā. Viņš ir mūsu pusē. Viņš ir tavs. “Jo mums ir piedzimis Bērns, mums ir dots Dēls.” [Jes.9:5] “Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.” [Jņ.3:16] “Viņā mums dota pestīšana Viņa asinīs, grēku piedošana pēc Viņa bagātās žēlastības.” [Ef.1:7] Tāda ir Dieva dāvana mums.

Atjaunosim Ziemassvēku korāļu dziedāšanu. Dziedāsim un neskatoties ne uz ko dziedāsim līdzi citiem, lai šo dziesmu vārdi runā uz mums, un, lai mēs apjēgtu kādu brīnišķīgu dāvanu Dievs mums sniedz. Pat ja tava pagātne ir pret tevi, Kristus ir ar tevi. Nesaki, ka nevari dziedāt, bet dziedi:

Klusa nakts, svēta nakts!
Visi dus. Nomodā
Vēl ir Jāzeps un Marija
Kūtī, Dāvida pilsētā.
Jēzus silītē dus,
Jēzus silītē dus.

Klusa nakts, svēta nakts!
Ganiem Dievs novēl Pats
Dzirdēt eņģeļus slavējam,
Tuvu, tālu skandinām:
Kristus Glābējs ir klāt!
Kristus Glābējs ir klāt!

Klusa nakts, svēta nakts!
Dieva Dēls, Tava acs
Mirdz mums dievišķā skaidrībā,
Nu ir dvēsele pestīta,
Jo Tu dzimis par mums!
Jo Tu dzimis par mums!

Birkas: , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.