202. Ko Jēzus augšāmcelšanās nozīmē tev?


Vai sirdsapziņas vēl ir nemierīgas?

« Ievads | Baznīcas nodoklis vai labprātīgs ziedojums? »

Cilvēkam ir nosliece apslēpt nomāktību un satraukumu, ko viņš sajūt savā sirdī Dieva priekšā. Nav iespējams izmērīt, vai mūsdienās sirdsapziņas mokas ir lielākas vai mazākas nekā senāk. Bet Dievs redz sirdi. To redz tikai vienīgi Viņš. Tiesa, Viņš vēlas mums sniegt patiesu palīdzību. Dievs vēlas mūsu sirdsapziņai dāvāt mieru un atdusu.

Vairums mieru meklē citur, jo grēks ir patīkams, turklāt cilvēkam nav gribas no tā atstāties. Un neskatoties uz to, ka grēks pieviļ un iztukšo sirdi, netrūkt cilvēku, kas vēlas palikt apmānīti. Stāvot pat ar vienu kāju kapā, cilvēks saka: “Kāda man daļa gar mūžību, ja varu baudīt ik mirki uz zemes?”

Nocietināta sirds patiešām var izrādīties stipra, tomēr ne bezgalīgi. Tomēr kāds jautās: “Kā lai es izglābjos?” Dieva likums skāra un satrieca viņa sirdsapziņu. Viņam jāsakārto savas darīšanas ar Dievu. Viņš atrodas ļoti labvēlīgā stāvoklī, kaut arī sirdsapziņas nemiers, mokas un bailes ir nepanesamas. Viņam ir paveicies, jo viņam ir iespējams palīdzēt.

Jēzus Kristus ir cietis par mūsu grēkiem. “Tāpēc zinait, brāļi, ka caur Viņu jums tiek sludināta grēku piedošana.” [Ap.d.13:38]

Arī tu, mīļais lasītāj, vari ticēt, ka tavi grēki ir izpirkti un piedoti. Viss, kas tevi grauž un apsūdz, viss, kas ir tavā sirdī aizsedz tev Debesis, viss, par ko tu sajūti Dieva dusmas – tas viss ir reizi par visām reizēm nomaksāts. Dieva Dēls mira par tevi. Tu vari dzīvot. Nešauboties satver Dieva žēlastību. Nešaubies ne maz.

Tev ir grūti noticēt, ka Dievs tevi uzlūko žēlastībā? Tu neesi tāds viens pats. Visiem ir grūti. Tomēr Dievs savā vārdā iedrošina, ka Viņš vēlas katra cilvēka glābšanu, tādēļ te nav vietas šaubām. Svētais Gars tev dāvā ticību Kristū.

Jēzū Kristū ir mūsu miers. Mūsu grēki ir izpirkti un piedoti. Dievs mūsu nožēlojamo dzīvi ir aizslaucījis, un sniedz mums jaunu dzīvi – mūžīgu svētlaimi. Lielāku laimi par to piedzīvot cilvēks nespēj. Satver šo dzīvi un tu būsi svēt-laimīgs.

Turpinājumā: Tūkstoš gaduAbonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.