136. Kādā stāvoklī cilvēks ir iedzimtā grēka dēļ?


Vai māki stāvēt uz ausīm?

Bet sludināšanas mērķis ir mīlestība, kas nāk no skaidras sirds un labas apziņas un neliekuļotas ticības [1.Tim.1:5].

stāvēt uz ausīm


Daudzi cilvēki vēlas zināt, kāda ir kristietības būtība. Viņi aplūko kristietību kā nepārskatāmu teritoriju un jautā: ko Dievs no manis vēlas?

Nebrīnīsimies par šādu jautājumu, jo kristietības ietvaros sastopami ļoti dažādi uzskati un teorijas.

Kādā vēstulē apustulis Pāvils piemin cilvēkus, kas aizrāvušies ar pasakām un prātojumiem. Mēs skaidri nezinām, par kādu sludināšanu viņš runā, taču saprotam, ka šie ļaudis turējās pie kādiem dīvainiem viedokļiem, uzskatīja sevi par grūto Bībeles vietu ekspertiem un interpretēja Rakstus pēc sava prāta. Taču visu vēl vairāk sarežģīja šo cilvēku mēģinājumi savu pārliecību uztiept arī citiem draudzes locekļiem.

Pāvils vēršas pret tamlīdzīgām novirzēm un jautā: ko Dievs vēlas, lai mēs darām? Kāds ir Dieva baušļu un Viņa gribas nolūks?

Pāvils pats arī atbild, un pēkšņi viss kļūst skaidrs. Dieva baušļu mērķis ir “mīlestība, kas nāk no skaidras sirds”. Lasi, piemēram, Pāvila 1. Vēstules korintiešiem 13. nodaļu, un tu to sapratīsi.

Dieva baušļu mērķis un nolūks ir laba sirdsapziņa, kurā valda miers. Sirdsapziņa nedrīkst būt pretrunā ar Dieva gribu, kuras pamats arvien ir Viņa lielajā mīlestībā. Tas Kungs mīl visus, kas tic Jēzum.

Beigās Pāvils vēl piemin “neviltotu ticību”. Īsta un patiesa ticība nelolo nekādas ilūzijas par saviem nopelniem, bet nešaubīgi paļaujas uz Jēzu un Viņa glābšanas darbu.

Šajā ziņā mums jāpārbauda pašiem sevi, bet īpaši – visgrūtākajos jautājumos. Tad mēs vairs nepaļausimies uz sevi un saviem spriedumiem, bet mums vienmēr būs nepieciešamība pēc Jēzus un pestīšanas Viņa vārdā.

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.