93. Kad laulības šķiršana ir atļauta?


Vai jūs esat ticis piesists krustā?

Cik neparasti, pat dīvaini šķiet tas, ka Dievs ir iedvesmojis Pāvilu sacīt: “Līdz ar Kristu esmu pienaglots krustā” (Gal.2:19). Kā tā? Bībele vēsta, ka kopā ar Jēzu krustā sita vēl divus vīrus “katrā pusē vienu, bet vidū Jēzu” (Jņ.19:18). Pāvils pat netiek pieminēts šī notikuma sakarā. Tad kā gan viņš var sacīt: “Līdz ar Kristu esmu pienaglots krustā”?

Vai jūs esat ticis piesists krustā?


DIEVS SKAIDRO, KĀ VIŅŠ BRĪNUMAINĀ VEIDĀ SAVIENO PĀVILU UN ARĪ JŪS AR JĒZUS KRUSTĀSIŠANU

Dievs skaidro, kā Viņš ar Savu brīnumaino Kristību gan apustuli Pāvilu, gan visus Savus bērnus savieno Sava Dēla krustāsišanā. Rom.6:3-5 Dievs saka:

Vai tad jūs nezināt, ka mēs, kas kristīti uz Jēzus Kristu, esam kristīti uz Viņa nāvi? Tā mēs Kristībā līdz ar Viņu esam aprakti nāvē, lai tāpat kā Kristus, kas caur Tēva godību uzmodināts no mirušajiem, arī mēs staigātu jaunā dzīvē. Ja mēs ar Viņu esam savienoti nāves līdzībā, tad būsim ar Viņu savienoti arī augšāmcelšanās līdzībā.

Kāpēc jūsu Debesu Tēvs vēlas, lai jūs būtu savienots ar Viņa Dēla nāvi un augšāmcelšanos? Tādēļ, lai jūs vairs nekalpotu grēkam (Rom.6:6).

LABĀ VĒSTS JUMS!

Šis patiesi ir dzīvības vārds! Savienošana ar Kristus krusta nāvi dāvā cerību ikvienam, kurš nemitīgi cīnās ar miesas kārdinājumiem – jebkāda veida iekāri, tenkošanu, slinkumu, negausību, lepnību un mantkārību. Kuram gan, izmeklējot savu sirdi, nebūtu jāatzīst savi slepenie grēki, sakot Dievam: “Tiešām, es atzīstu savus pārkāpumus, un mani grēki ir vienmēr manu acu priekšā! Vienīgi Tevis priekšā es esmu grēkojis un darījis to, kas ļauns Tavās acīs” (Ps. 51:5–6)?

Kaut arī būt savienotam ar Kristu un Viņa augšāmcelšanos ir neaprakstāma svētība, tā nepadara jūs perfektu, nedz arī pasargā no krišanas grēkā. Pat esot kristietim, jums bieži vien būs jāsaka tāpat kā apustulim Pāvilam: “Es zinu, ka manī, tas ir, manā miesā, nemājo labais; es gan varu gribēt labu, bet piepildīt nevaru. Nevis to labo, ko gribu, es daru, bet rīkojos ļauni, kā pats negribu” (Rom.7:18–19).

Paturiet prātā, ka arī pēc tam, kad Jēzus Kristus jūsu Kristībā ir jūs savienojis ar Sevi, Savu nāvi un augšāmcelšanos, jūs šajā dzīvē aizvien vēl grēkojat. Bet Dievs norāda, ka jūs vairs nekalpojat grēkam, proti, neesat tā pakļautībā (Rom.6:6). Kad jūsos dzīvo Kristus, jūs varat sevi uzskatīt par mirušu grēkam, bet dzīvu Dievam Jēzū Kristū (Rom.6:11).

DIEVA LABĀ VĒSTS – JŪS VAIRS NEESAT GRĒKA PAVERDZINĀTS!

Kad esat savienots ar Kristu, Viņa krusta nāvi un augšāmcelšanos, velns gan var jūs kārdināt, bet nevar uzveikt, jo “lielāks ir Tas, kas jūsos, nekā tas, kas ir pasaulē (1.Jņ.4:4).

Kad jūs Dieva dāvātajā Kristībā esat savienots ar Jēzus nāvi un augšāmcelšanos, grēka varā gan ir mēģināt jūs pakļaut, bet, slava Dievam, – jūs vairs nebūsiet grēka vergs. Tieši otrādi, Kristum dzīvojot jūsos, jūs būsiet priekpilns Dieva kalps (Rom.6:22).

    Mīļais Kungs, paldies Tev, ka esi mani atbrīvojis no grēka verdzības, savienojot ar Jēzus nāvi un augšāmcelšanos. Tāpēc tagad, Kristum dzīvojot manī, es esmu Tavs prieka pilnais kalps.
“Bet lai pateicība Dievam, ka, reiz būdami grēka vergi, jūs no sirds esat paklausījuši tai mācībai, kas jums nodota, un, atbrīvoti no grēka, jūs paklausāt taisnībai. .. Bet tagad, kad esat atbrīvoti no grēka un kļuvuši par kalpiem Dievam, jūsu darba auglis ir svētums; tā piepildījums ir mūžīgā dzīvība.” (Rom.6:17–18, 22)

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.