104. Ko Dievs pavēl septītajā bauslī?


Vai jums ir Tēvs, ko jūs nepazīstat?

Pirms gadiem simts Centrālamerikā dzīvoja kāds vīrs ar savu sievu un dēlu. Zēns pat vēl nebija pusaudzis, kad viņa māte pēkšņi smagi saslima un nomira. Tā kā tēvs nespēja vienlaikus strādāt un pienācīgi rūpēties par dēlu, viņš bija spiests šķirties no sava mazā, karsti mīļotā dēlēna. Tēva sirds lūza, kad viņš atstāja savu dēlu Karlu bāreņu patversmē tālajā Frīmontā, Nebraskas štatā.

Vai jums ir Tēvs, ko jūs nepazīstat


VIŅŠ JUTĀS TIK VIENTUĻŠ UN BIEŽI RAUDĀJA

Bāreņu patversmē Karlam bija daudz draugu, tomēr viņš jutās vientuļš. Viņš ilgojās pēc saviem vecākiem, īpaši pēc tēva. Kādu dienu, kad uz bāreņu patversmi bija atnācis luterāņu mācītājs, lai aprunātos ar bērniem, viņš pavēstīja Karlam labāko ziņu, kādu zēns līdz šim bija dzirdējis. Mācītājs mazajam, vientuļajam zēnam pastāstīja, ka viņam ir Tēvs debesīs, kurš viņu mīl, ka Debesu Tēvam ir īpašas, tieši Karlam domātas dāvanas un Viņš vēlas ik dienas uzklausīt mazā Karla lūgšanas. Tā tiešām bija jaukākā vēsts, kādu Karls līdz šim bija dzirdējis. Nu viņš pavisam droši zināja, ka viņam ir īsts mīlošs Tēvs, kurš būs ar viņu kopā vienmēr!

Šī brīnišķīgā vēsts tik ļoti izmainīja Karla dzīvi, ka viņš vēlāk kļuva par misionāru. Karls nemitējās stāstīt citiem, cik ļoti viņa dzīve izmainījās, pēc tam kad mācītājs viņam pastāstīja par Tēvu, kurš viņu, Karlu, mīl. Tas ir Tēvs, kurš vienmēr piedod, Tēvs, kurš ik dienas vēlas ar viņu parunāties un dod viņam spēku un prieku dzīvot katru nākamo dienu. Karls nodzīvoja simtu vienu gadu, un tad Debesu Tēvs aizsauca viņu mājās.

VAI ARĪ JŪSOS NAV KAUT KAS NO ŠĪ MAZĀ ZĒNA?

Mūsdienās daudzi cilvēki, arī pieaugušie, jūtas vientuļi, tāpat kā šis mazais zēns no bāreņu patversmes. Kaut arī viņiem apkārt ir draugi, viņu sirds ilgojas pēc kāda, kas viņus mīlētu vienmēr, arī tad, kad viņi ir paklupuši. Viņiem vajadzīgs kāds, kas piedod un dod spēku raudzīties nākotnē pat dzīves vistumšākajās dienās.

Iespējams, arī jums apkārt ir daudz cilvēku, pat jūsu ģimenes locekļi, un tomēr jūs sāpīgi izjūtat nepieciešamību pēc garīga Tēva, kurš jūs nenosodītu ik reizi, kad esat pakritis, bet gan pieceltu, stiprinātu un iedrošinātu. Jēzus vēlas jums pastāstīt par Kādu, kurš jūs nenosoda, bet mīl. Jēzus māca, ka Debesu Tēvs nav Viņu sūtījis jūs tiesāt, bet gan izglābt no grēku lāsta (Jņ.3:17).

Iespējams, jūs nemaz nebijāt aptvēris, ka jums ir Tēvs debesīs, kurš jūs mīl, vēlas jums dāvāt piedošanu un pieņemt par Savu bērnu. Tiešām Viņš vēlas jūs pieņemt un apdāvināt gan šajā dzīvē, gan nākamajā.

Iepazīstināsim jūs ar tiem vārdiem, kas nāk tieši no jūsu Debesu Tēva. Viņa nenovērtējami dārgie vārdi jūs pārliecinās, ka jūs nekad neesat atstāts viens. Viņš vēlas jūs uzklausīt ik dienas; Kristū Viņš jums piedod visus jūsu grēkus un ir jau sagatavojis jums mūžīgu mantojumu (Jņ.14:2). Jēzus iestājas par jums. Viņa vārdā ar paļāvību uzrunājiet savu Tēvu šodien un katru dienu. Viņš ir jūsu labākais draugs. Viņš jums vienmēr atbildēs (Jņ.16:23), jo Viņš vēlas jūs pieņemt par Savu dēlu vai meitu, lai jo dāsni apveltītu ar visām Savām svētībām.

DAUDZ SVĒTĪBU JŪS SAŅEMAT LĪDZ AR ADOPCIJU

Arī jūsu dzīve patiesi mainīsies tāpat kā mazajam, vientuļajam zēnam bāreņu patversmē, kad jūs iepazīsiet savu Debesu Tēvu no Rakstiem, kuros Viņš ir atklājies. Negaidiet citu dienu. Nedzīvojiet bezgalīgā vientulībā, atraidot sava Debesu Tēva vēlmi jūs adoptēt. Viņš jūs pieņem par savu bērnu jeb adoptē ar Savu brīnumus darošo Kristību. Turpiniet iepazīt savu Tēvu. Runājiet ar Viņu ik dienas lūgšanās, apmeklējot baznīcu, saņemiet dāvanas, ko Viņš jums sniedz. Viņš ar prieku jūs uzklausa, nemitīgi apber jūs ar neskaitāmām svētībām un mīl jūs.

    Mīļais Tēvs, mani grēki un pārkāpumi ir šķīruši mani no Tevis. Paldies Tev, ka caur Jēzu Tu esi mani pieņēmis Savā ģimenē. Vadi mani, ka es ik dienas bieži un daudzreiz uzrunāju Tevi kā „Tēvu”. Pateicos Tev, Tēvs. Āmen.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.