270. Ko Svētajā Lūgšanā mēs lūdzam visupirms?


Vai izvēlējies jau īsto gaismas piegādātāju?

Es turu Tavus vārdus savā sirdī, lai negrēkotu pret Tevi. Slavēts esi Tu, ak, Kungs! Māci man Tavus likumus. [Ps.119:11-12]

Patiesais gaismas devējs

Bībele jeb Svētie Raksti ir kā skaists un plašs augļu dārzs, kurā aug visa veida koki, no kuriem mēs varam plūkt visdažādākos augļus, jo Bībelē mums ir bagātīgi un vērtīgi mierinājumi, mācības, pamācības, brīdinājumi, apsolījumi, piekodinājumi utt. Svētie Raksti ir pilni ar dievišķām dāvanām un vērtībām.

Pagānu grāmatās nav nekās par ticību, cerību un mīlestību. Viņi nezina pilnīgi neko par šīm lietām. Viņu grāmatas runā tikai par redzamo, par to, ko var izprast ar dabisko prātu un saprašanu, bet par paļāvību uz Dievu un cerību uz Kungu viņu grāmatās nav ne vārda.

Psalmu un Ījaba grāmatās mēs varam ieraudzīt un atklāt, kā šīs divas grāmatas darbojas ap ticību, cerību, pacietību un lūgšanu. Īsi sakot, Svētie Raksti ir labākā un vērtīgākā Dieva grāmata, kurā ir neskaitāmi mierinājumi visāda veida pārbaudījumos un kārdinājumos, jo tā māca par ticību, cerību un mīlestību pretēji cilvēciskai loģikai un apjēgšanas spējām.

Tādēļ, bēdu un satraukumu laikā, tie māca šiem dārgumiem iemirdzēties un spīdēt, un māca arī, ka pēc šīs posta un nožēlojamās dzīvēs ir cita – mūžīga un bezgalīga.

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.