225. Ko nozīmē, ka Draudze ir kristīga?


Uzmundrinājums, kad izjūtat bailes

Sieviete attēla augšējā kreisajā daļā, Rahāba, ir saņēmusi šo sarkano virvi no diviem bēgļiem, kuri bēga no pilsētas varas un kuri arī attēloti zīmējumā. Šī virve, kuru Rahāba varēja uzlūkot un aptaustīt, viņai bija kā iepriecinošs atgādinājums tam, ka viņai tikusi dota dzīvības dāvana (Joz.2:8–20).

Uzmundrinājums, kad izjūtat bailes


Lai arī jūs saņemtu iepriecinājumu, sniegsim jums īsu šī Bībeles stāsta kopsavilkumu: jūdu vadonis Jozua šiem diviem bēgošajiem vīriem bija pavēlējis kā izlūkiem iekļūt pagānu pilsētā Jērikā, lai noskaidrotu, kā šo pilsētu varētu atkarot tam Kungam par godu. Pilsētas sienās šos vīrus notvēra vietējā armija un grasījās tos nogalināt.

Rahāba palīdzēja šiem diviem vīriem izbēgt, izmantojot sarkanu virvi, lai tos nolaistu pāri pilsētas mūriem, kā tas parādīts attēlā. Tas tika darīts ar solījumu, ka nākotnē, kad pilsēta tiks iekarota, viņa taps aizsargāta. Šī virve Rahābai kļuva par iepriecinošu atgādinājumu, ka viņai apsolīta dzīvības dāvana (Joz. 2:17–21; 6:22–25). Šī sarkanā virve Rahābai tika dota kā “droša zīme ķīlai” (Joz.2:12).

DIEVAM, JŪSU DEBESU TĒVAM, IR “DROŠA ZĪME ĶĪLAI” ARĪ JUMS!

Rahābai šī drošā zīme ķīlai bija sarkana virve, kas tika dota viņai par iepriecinājumu. Jūsu drošā zīme ķīlai ir Dieva kristību brīnums, kas līdzīgā veidā dots jūsu iepriecai un cerībai (Tit.3:5–7). Ikreiz, kad Rahāba sajuta bailes, viņa varēja uzlūkot savu sarkano virvi un cieši to satvert. Līdzīgā veidā jūs varat uzlūkot Dieva kristību dāvanu. Tā darot, Dieva drošā zīme ķīlai — jūsu kristība — jūs iepriecinās, tāpat kā sarkanā virve iepriecināja Rahābu.

LIECIET LIETĀ SAVU KRISTĪBAS APLIECĪBU IK DIENU

Ievērojot gadsimtiem senu baznīcas tradīciju, daudzi luterāņu mācītāji katram kristītajam izsniedz kristību apliecību. Šī apliecība ir ļoti svarīga, jo tā jums sniedz oficiālu garantiju, papildinātu ar liecinieku parakstiem, ka Dievs jūs patiešām ir kristījis. Taču daudzi kristieši iebāž savu kristību apliecību drošā vietā kādā atvilktnē vai skapī, ignorējot tās milzīgo nozīmi viņu dzīvē! Šādi noslēptas, kristību apliecības to turētājiem nesniedz būtisku iepriecinājumu viņu ikdienas gaitās.

Ja esat noslēpis savu kristību apliecību kādā dziļā nostūrī, nekavējoties velciet to ārā! Tāpat kā Rahāba sarkano virvi piesēja pie sava loga (Joz.2:21), arī jums savā mājā jāatrod kāda īpaša vieta, kur nolikt jūsu kristību apliecību, lai, ieejot šai telpā, jūs to noteikti ieraudzītu. Uzlūkojot savu apliecību, šī vienkāršā papīra lapa jums sniegs tādu pašu spēcīgu mierinājumu kā sarkanā virve Rahābai. Citiem vārdiem sakot, jūsu kristību apliecība ir jūsu “drošā zīme ķīlai” (Joz.2:12), kas kliedē jūsu bailes ar iepriecinājumu un Dieva doto solījumu garantiju.

JŪSU KRISTĪBU APLIECĪBAS SPĒKA AVOTS IR DIEVA APSOLĪJUMI

Ikreiz, kad Rahāba sajuta bailes, viņa palūkojās uz savu sarkano virvi. Šī virve iepriecināja viņu, atgādinot viņai par solījumu, ko sniedza abi jūdu vīri, pārliecinot Rahābu, ka viņas dzīvība tiks pasargāta (Joz.2:17–19). Tādā pašā veidā ikreiz, kad arī jūs izjūtat bailes vai nemieru, uzlūkojiet savu kristību apliecību, ko esat pakarinājis pie sienas īpašā vietā. Tāpat kā sarkanā virve iepriecināja Rahābu un atgādināja viņai par saņemto solījumu, jūsu kristību apliecība mierinās jūs, mazinās jūsu bailes un atgādinās jums par daudzajiem iepriecinošajiem solījumiem, ko Dievs jums devis kristībā.

  • Kristībā Dievs padarīja jūs par Savu bērnu (Gal.3:26–4:6). Nebaidieties — Dievs nekad nepamet Savus bērnus! (Ebr.13:5)
  • Kristībā Dievs nomazgāja jūsu grēkus (Ap.d.2:38). Nebaidieties — jūsu Debesu Tēvs vairs nepiemin jūsu grēkus! (Ebr. 8:12).
  • Kristībā Dievs jūs savienoja ar Kristus nāvi (Rom.6:4). Nebaidieties — jo, kā jūs piedalījāties Kristus nāvē, tā piedalīsieties arī Viņa augšāmcelšanā! (Rom.6:5).
  • Kristībā Dievs deva jums brīnumainu iespēju: lai “mēs kļūtu cerētās mūžīgās dzīvības mantinieki” (Tit.3:7). Šīs dzīvību dodošās cerības dēļ, kas tagad mājo jūsos (1.Pēt.3:15; Kol.1:27), pat nāve nespēj nodarīt jums pāri vai jūs pārspēt! (Ps.23:4; Ebr.2:15).
    Mīļais Kungs Jēzu, Tu esi savienojis Savus varenos un mūžīgos solījumus ar manu kristību. Izmanto manu kristību apliecību, lai atgādinātu man par šiem solījumiem, un izmanto šos solījumus, lai iepriecinātu mani vienmēr. Āmen.

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.