220. Kāda ir Kristus Baznīca jeb Draudze?


Uzmanību – plāns ledus!

- Atgriezies!!! Ledus ir ļoti plāns! Uzmanies!

- Nebaidi mani! Klusē! Ledus izturēs.

Uzmanību - plāns ledus!

Tad, pēkšņi, ledus lūzt, un drosminieks sāk slīkt.

Šī situācija ilustrē cilvēku attieksmi ticības jautājumos. Tomēr kristietība nebaida ar elli. Tā brīdina no tās, lai nevienam tur nav jānonāk. “Tas Kungs … ir pacietīgs ar jums, negribēdams, ka kādi pazustu, bet ka visi nāktu pie atgriešanās.” [2.Pēt.3:9] Tomēr daudzi iet mūžīgās pazudināšanas ceļu. “Vārti ir plati un ceļš ir plats, kas aizved uz pazušanu, un daudz ir to, kas pa tiem ieiet.” [Mt.7:13]

Piesardzībai ir pamats. To daudzi atzīst savā sirdsapziņā. Tomēr cilvēks vēlas nocietināt savu sirdi un iet savu ceļu, neskatoties uz to, ka viņa nākotne ir bezcerīga. Viņš nevēlas nedz atgriezties, nedz klausīties, ka iet pazušanā.

Brīdināšanu viņš uzskata par baidīšanu, bet mīlestību – par naidu.

Savas sirdsapziņas mierināšanai viņš ir gatavs nolaisties līdz dzīvnieciskam līmenim, proti, kur koks nokrīt, tur arī sapūst.

Viņš noliedz, ka būtu nemirstīga dvēsele, augšāmceļama miesa, atbildība Dieva priekšā un Dieva tiesa.

Savukārt Jēzus saka: “Un nebīstieties no tiem, kas miesu nokauj un dvēseli nevar nokaut; bet bīstieties vairāk no tā, kas miesu un dvēseli var nomaitāt ellē.” [Mt.10:28] Un Kunga apustulis saka: “Mums visiem jāparādās Kristus soģa krēsla priekšā, lai ikviens saņemtu, ko, miesā būdams, darījis – vai labu vai ļaunu.” [2.Kor.5:10]

Mēs visi esam pelnījuši Dieva dusmas un nāves spriedumu. Nebūsim lepni. Dievs ir visaugstākā majestāte. Labāk norimsim un zemosimies apakš Viņa varenās rokas.

Dievs ir žēlsirdīgs grēciniekiem sava Dēla dēļ. Jēzus uzņēmās Dieva dusmas mūsu dēļ. Ticībā mēs tagad iemantojam visu mūsu grēku piedošanu vienīgi pateicoties Dieva žēlastībai. Dievs “bezdievīgo taisno.” [Rom.4:5]

Viņš Kristus [pestījošo] nopelnu pieskaita mums. Katrs, kas paļaujas uz Kristu, tiks izglābts. Paļaujoties uz Jēzus vārdu neviens nekritīs kaunā. Pat tu, kam zem kājām jau plaisā ledus.

Jēzus izvilks slīkoni uz pestīšanas ceļa. Katrs izvilktais priecājas, ka reiz viņš tika brīdināts. Jēzus draudzē nav dusmīgo, bet vienīgi pateicīgie.

Tādēļ nepārmet kristiešiem baidīšanu, bet ieklausies Dieva vārdā un pats pārliecinies, ka ledus plaisā. Atstāj šo nedrošo vietu un nāc pie Kristus. Viņš ir Ceļš, Patiesība un Dzīvība. [Jņ.14:6] Šo Ceļu nepārtrauca pat nāve. Nāc, kamēr Svētais Gars tevi sauc un aicina.

« Vai vērts kauties dēļ Bībeles | Vai visi jūdi tiks kristīti? »

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.