205. Ko Bībele māca par Jēzus nākšanu uz tiesu?


Uzkraujiet to Kristum!

Jaunajā Derībā jūs varat izlasīt vēstuli, ko apustulis Pāvils rakstīja kādam cilvēkam vārdā Filemons. Šajā īsajā vēstulē jūs viegli varat ieraudzīt to svarīgo vēsti, kas Pāvilam jāpasludina ne vien Filemonam, bet arī jums.

Uzkraujiet to Kristum!


Pāvils ar šo vēstuli cenšas atjaunot sarautās attiecības starp Onēzimu un Filemonu. Onēzims bija apgrēkojies pret Filemonu un nespēja viņam atmaksāt nodarītos zaudējumus. Tīri cilvēciski Filemonam būtu ļoti grūti piedot Onēzima nodarījumu.

Ja jums ir gadījies nonākt sarežģītās ģimenes situācijās, jūs sapratīsiet, cik tas ir smagi, ka attiecības ir sarautas, un šis piemērs jums varētu nozīmēt ļoti daudz. Kāpēc? Tāpēc, ka Pāvils pārliecināti un ar mīlestību paziņo Filemonam: “Ja [Onēzims] kaut kādā veidā noziedzies pret tevi vai palicis parādā, tad TO PIESKAITI MAN” (Filem.1:18)!

JŪSU GRĒKI TIEK “PIESKAITĪTI” JĒZUM

Vēl jo vairāk – Jēzus nāve pie krusta par jūsu grēkiem ir Viņa aicinājums: “Pieskaiti to MAN!” Ik reizi, uzlūkojot attēlu ar Jēzu pie krusta, gūstiet mierinājumu šajos vārdos: “Pieskaiti to MAN!”

Pāvils rakstīja arī kolosiešiem, skaidrodams, ka Kristus ir paņēmis prom visas apsūdzības, kādas bija pret mums, un uzkrāvis tās sev: “Jūs, kas bijāt miruši savos grēkos un miesā neapgraizīti, Dievs darīja dzīvus līdz ar Kristu, dāvādams mums visu grēku piedošanu. Dievs izdzēsa parādrakstu ar tiem noteikumiem, kas bija vērsti pret mums, un to iznīcināja, pienaglodams pie krusta” (Kol.2:13-14).

Dievs jūs nepazudinās jūsu grēku dēļ. Tie visi ir uzkrauti Jēzum! “Bez asins izliešanas nav piedošanas” (Ebr.9:22), un “[Dieva] Dēla Jēzus asinis šķīsta mūs no visiem grēkiem” (1.Jņ.1:7). Tāpat kā Pāvils bija ar mieru, ka Onēzima parāds tiek pieskaitīts viņam (Filem.1:18), Kristus mums saka par ikvienu grēku, ko jebkad esam darījuši: “Pieskaiti to MAN!”

JŪSU GRĒKI IR PAŅEMTI PROM (PS.103:12)

Pravietis Jesaja ir sacījis: “Taču Viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas.. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts” (Jes.53:4-5). Kad nomocītais, asinīm noplūdušais Jēzus karājās pie krusta, Viņš sacīja: “Viss piepildīts” (Jņ.19:30). Tas nozīmē, ka viss ir uzkrauts Viņam – ikviens grēks, ko jūs jebkad esat darījis un ko jebkad darīsiet, un par tiem visiem ir PILNĪBĀ SAMAKSĀTS. Tas nebūt nenozīmē, ka Dievs ir nolēmis nesodīt grēku, bet gan ka visus grēkus Viņš pieskaita savam Dēlam Jēzum. Ja jūs moka vainas apziņa par tiem briesmīgajiem grēkiem, ko reiz esat darījis, paraugieties uz Jēzu pie krusta. Ieraugiet Viņa aicinājumu: “Pieskaiti to MAN!” Dievs vairs nedeg dusmās pret jums, jo Viņa dusmas pilnībā ir remdējušas Jēzus pie krusta izlietās asinis. Kristū Dievs jums ir piedevis! Pateicieties Viņam un slavējiet Viņu mūžam.

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.