354. Kādēļ Vakarēdiena sakraments jābauda cienīgi?


Uz Dievu Tēvu ticam mēs [286]

Uz Dievu Tēvu ticam mēs, Kas ir zem’un debes’ radijs;
Viņš tās līdz galam uzturēs, Viņš mūs barojs, sargajs, vadijs
Viņš par mums uz priekšu gādās, Kad vien katris darbu strādās,
Mūsu dvēs’li, mūsu miesu Viņš glābs, dos tām viņu tiesu;
Ne vels nekaitēs mums, ne nāv’, viss Dieva Tēva spēkā stāv.

Uz Dievu Dēlu ticam mēs, Kam ir Jezus Kristus vārda,
No šķīstas jumprav’s piedzimis Cilveks, tomēr Dieva kārtā,
Mocīts, miris, ielikts kapā, Trešā dienā dzīvs viņš tapa,
Augšām kāpis redzams miesā, Pēc viņš atnāks lielā tiesā,
Būs soģis par mums cilvēkiem, Par dzīviem kā par mirušiem.

Uz svēto Garu ticam mēs, Kas viens Dievs ar Tēv’un Dēlu,
Viņš mums ar prieku atspīdēs Visās bēdās agr’ un vēlu;
Viņam visur svēta draudze, Ko viņs Dieva vārdos audze;
Grēkus viņš mums piedod tiešam, Jebšu mēs vēl nāvi ciešam,
Tās miesas tomēr dzīvas kļūs Un mūžām debes-priekā būs.Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

  * - ievadot atsauci ar linku, tā var parādīties ne uzreiz