313. Kas gan būtu tas "jaunais cilvēks"?


Turieties stingri!

Šeit redzamā fotogrāfija piesaista uzmanību ar to, ka bērns ir tik cieši pieķēries savai mātei. Kā šis bērns to spēj? Vai viņš var tā turēties paša spēkiem?

Turieties stingri!

Nē! Vispirms māte bērniņam dod dzīvību. Tūdaļ pēc piedzimšanas viņa liek to pie savas krūts, lai viņas mīļotais bērns saņemtu dzīvinošo pienu. Kad jaundzimušais mazulis ir saņēmis savas mātes pienu, viņš ir stiprināts un nu spēj pieķerties mātei, lai pastāvīgi saņemtu nepieciešamās uzturvielas. Bērna spēks nenāk no viņa paša. Savu spēku viņš saņem no mātes.

PIEĶEROTIES KRISTUM, JŪS PALIEKAT VIŅĀ!

Lai jūs varētu palikt Kristū, Dievs darbojas līdzīgi. Ar Sava dzīvā vārda sēklu Viņš liek jums Kristībā piedzimt no jauna (1.Pēt.1:23); ar to sākas jūsu palikšana Kristū. Ar grēknožēlas un ticības dāvanām Dievs sniedz jums jaunu dzīvi, kurai līdzi nāk griba, veiksme un arī spēks (Fil.2:13) pieķerties Viņam (5.Moz.30:20) un palikt Jēzū. Klausoties Viņa balsī, dzīvajā un dzīvinošajā vārdā (5.Moz.30:20), šī vārda stiprināti, jūs kārosiet „kā patlaban piedzimuši bērni pēc garīgā tīrā piena, ka jūs ar to [paliekat Viņā] augat un topat izglābti” (1.Pēt.2:2).

Gluži tāpat kā māte vēlas, lai jaundzimušais bērniņš būtu pie viņas un varētu saņemt dzīvinošo pienu, tā arī Jēzus vēlas, lai jūs būtu savienoti ar viņu (kā zars ar vīnakoku (Rom.11:17)), Viņa miesu (visiem ticīgajiem) un varētu no Viņa “saknes un taukuma” (Rom.11:17) saņemt stiprinājumu — Viņa vārdu pienu. Kaut arī Dievs vēlas, lai jūs pieķeraties Viņam un paliekat Viņa vārdā, Viņš pats ir tas, kurš visu paveic. “Jo Dievs ir tas, kas jums dod gribu un veiksmi pēc Sava labā prāta” (Fil.2:13).

SVĒTĪBAS, KO SNIEDZ JĒZUS MĀCĪBA PAR PALIKŠANU VIŅĀ

Jēzus svētīgā mācība, ka jūs paliekat Viņā un Viņš jūsos, dienu no dienas nes labus un derīgus augļus.

Bērniņam, kas redzams šajā bildē, cieši jāturas pie savas mātes, lai viņš varētu augt un uzkrāt spēkus. Bērniņam jāpaliek pie mātes, kura ir viņa dzīvības un spēka avots.

Ja jūs vēlaties augt un tapt izglābti (1.Pēt.2:2), jums ik dienas nepieciešams stiprināties ar Dieva vārda pienu, paliekot tajā. Ikreiz, kad jūs apmeklējat dievkalpojumu, jums ir iespēja saņemt īpašu stiprinājumu; tur jūs topat paēdināti ar Dieva vārdu, klausoties sprediķus un mācības, kuru centrā ir Kristus, un saņemot sakramentus. Nekad nepārtrauciet apmeklēt dievkalpojumus (Ebr.10:25), kur jūs varat saņemt Kristus miesu un asinis, lai paliktu un pieaugtu Viņā, jo, “kas Manu miesu bauda un Manas asinis dzer, paliek Manī, un Es viņā” (Jņ.6:56).

Neaizmirstiet arī par ikdienas svētbrīžiem. Regulāra Dieva dzīvā vārda uzņemšana ik dienas sniedz jums spēku. “Stāv rakstīts: cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikkatra vārda, kas iziet no Dieva mutes” (Mt.4:4). Palieciet Kristū un Viņa vārdā, tad Viņš un Tēvs paliks jūsos (Jņ.14:23).

    Mīļais Kungs, aicinādams mani palikt Tevī, dod man arī tādu pārliecību, ka ar Savu dzīvo un dzīvu darošo vārdu un Garu (Jņ.6:36) Tu dosi man spēku darīt to, uz ko Tu mani mudini. Tavā dārgajā un spēkpilnajā vārdā es lūdzos un ticu. Āmen.

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.