96. No kādām lietām ticīgajiem ir jāizvairās, lai stāvētu uz pareiza ceļa?


Tikai miesa celsies augšā

Kāpēc tiek ticēts un apliecināts, ka tikai miesa celsies augšā?

Tikai miesa celsies augšā


Tikai miesa celsies augšā, jo būtībā tikai tas var celties augšā, kas guldīts kapā. Tikai miesai ir lemts tikt guldītai kapā. Tātad arī augšāmcelšanās būs jāpiedzīvo tikai miesai. Bet dvēsele, kas ir nemirstīga, nevar nedz mirt un nonākt kapā un tāpēc arī – augšāmcelties.

Nebīstieties no tiem, kas miesu nonāvē, bet dvēseli nespēj nonāvēt, bīstieties vairāk no tā, kas dvēseli un miesu var pazudināt ellē. [Mt.10:28]

Atgriežas pīšļi zemē, kur tie bija, bet gars atgriežas pie Dieva, kas to deva! [Sal.māc.12:7]

Taisnīgo dvēseles ir Dieva rokās, tos mokas neskars. [Gudr.3:1]

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.