313. Kas gan būtu tas "jaunais cilvēks"?


Ticība un dogma

Ticība uz Dievu, Tēvu, caur Jēzu Kristu, Dēlu, ir Svētā Gara dāvana un veikums. Tā kristīgo ticību pamato tas, ko tā tic, precīzāk ‑ Tas, uz Kuru tā tic. Šo garīgo norisi, to psiholoģizējot, nevar skaidrot un aprakstīt, nezaudējot pie tam tās garīgo realitāti un nepārceļot to antropoloģiskos shematismos. Kristīgajā ticībā kā Dieva dāvana pastāv sadraudzība ar Dievu Jēzū Kristū, iemājojot Garam (Rom.8:1-17).

Tā cilvēkā norisinās atdzimšana, no vecā top jauns cilvēks. Šī pneimatiskā realitāte liekama pirms visām hermeneitiskajām problēmām, kuras savukārt teoloģiski atbilstoši var aptvert, tikai pamatojoties uz šo garīgo priekšnosacījumu. Bet ja no tā abstrahējas, tad kristīgā ticība tiek formalizēta, un tā pārvēršas ideoloģijā. Ka “Kristus, ticību turot, mājo sirdīs” (Ef.3:17), tas nav nekāds tēlains priekšstats, bet gan tas vispār vispirms veido ticību uz Jēzu Kristu. Tādēļ patiesību un ticību nekad nevar pretstatīt vienu otrai, lai pie tam ticība nepazaudētu tieši to, kas to dara par ticību.

“Ticība nav nekas cits, kā sirds patiesība, tās ir pareizas sirds domas par Dievu. Bet pareizi domāt par Dievu nespēj prāts, bet gan vienīgi ticība. Proti, tad cilvēks pareizi domā par Dievu, ja tas tic Viņa vārdam. Bet ja tas ārpus vārda grib Dievu vērtēt un Viņam ticēt ar savu prātu, tad tas negūst patiesību par Dievu un tādēļ arī nevar pareizi par Viņu domāt un spriest”

Kristīgā teoloģija, tātad, nav vispārīga saruna par Dievu. Tā ir saistīta ar Svētajiem Rakstiem, kas ir Dieva vārds. Tā izveidojas tādējādi, ka Dievs savā vārdā runā, un cilvēks to kopj ticības paklausībā, būdams pārliecināts, ka Dievs ar šo vārdu ticību veido. Attiecībā pret Dieva vārdu teoloģijai tātad nekad nepiemīt pamatojoša funkcija ‑ tā ir sekojoša, pēctecīga, un tā īstenojas sekošanā, kas attiecas uz visu cilvēku sadraudzībā ar viņa Kungu.

“No ticības uz ticību” (Rom.1:17) ‑ no Dieva vārda uzzinām, kas caur šo Dieva vārdu notiek. Tas ir teoloģiskais uzdevums, kas nekādā ziņā nav ierobežots ar teoloģiju kā zinātni ‑ tas ieraugāms un saprotams ikvienam, kas dzīvo no Dieva vārda.Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.