42. Kas ir svētīšana?


Ticība un dievbijība

Pareizas kristieša attiecības gan ar Dievu, gan apkārtējiem cilvēkiem skaidri aprakstītas desmit baušļos (2.Moz.20:1-17).

“Tā nu mums ir desmit baušļi kā dievišķās mācības paraugs par to, kas mums jādara, lai visa mūsu dzīve patiktu Dievam. Tas ir īstais avots un kanāls, no kura un kurā jārodas un jāplūst visam, ko vien var saukt par labu darbu, tā ka ārpus baušļiem neviens darbs vai rīcība nevar būt laba, ne arī patikt Dievam, lai arī cik liels un vērtīgs tas nebūtu pasaules priekšā.”

Ticība un dievbijība


Pirmajam no desmit baušļiem ir īpaša nozīme divu iemeslu dēļ. Tas novietots pašā sākumā, tādējādi parādot, ka tas ir pats galvenais. Otrkārt, tas aptver arī visus pārējos baušļus. Ja kristietis dzīvo pareizās attiecībās ar Dievu un patiesā saskaņā ar šo bausli, viņš seko arī pārējiem baušļiem.

“Tā arī ir pirmā un svarīgākā baušļa jēga un patiesais skaidrojums, no kura jāizriet un jāiziet visiem citiem. Vārdi “tev nebūs citus dievus turēt” nesaka mums neko citu, kā vien to, kas prasīts: “Bīsties, mīli mani un uzticies man kā savam vienīgajam patiesajam Dievam”. Šāda sirds Dieva priekšā ir izpildījusi šo un visus citus baušļus. Un otrādi, kurš bīstas un mīl jebko citu debesīs un virs zemes, tas neturēs ne šo, ne arī kādu citu [bausli]. Raksti viscaur māca un darbojas ar šo bausli, un visu virza uz šīm divām lietām: Dieva bijību un uzticību.”

Patiesa dievbijība ir arī tā, ka mēs piešķiram Dieva baušļiem lielāku nozīmi nekā visiem cilvēku baušļiem. Protams, šis apgalvojums nenoliedz to, ka vecākiem, skolotājiem, priekšniekiem utt. var būt tiesības dot mums norādījumus un noteikumus, kuriem mums jāpakļaujas. Tajā pašā laikā mums tomēr jāsaprot, ka dažreiz var rasties kārdinājums Dieva doto baušļu vietā dot priekšroku gadījuma rakstura vai īpašām, noteiktu cilvēku dotām pavēlēm. Protams, Viņa baušļiem vienmēr jābūt spēkā pie visiem cilvēkiem un jebkuros apstākļos. Tikai Viņa baušļu gaismā iespējams saprast un novērtēt cilvēku dotos norādījumus. Apkopojot mācību par desmit baušļiem, Mārtiņš Luters atzīmē:

“Es domāju, jābūt darba pilnām rokām, lai tikai šos baušļus izpildītu: lēnprātību, pacietību un mīlestību pret ienaidniekiem, šķīstību, labdarību utt. un visu, kas vien nāk tiem līdzi. Bet šiem darbiem nav nekādas vērtības pasaules priekšā un tie nespīd pasaules acīs. Jo tie nav īpaši uzspiesti un saistīti ar īpašu laiku, vietu, veidu un paņēmieniem, bet tie ir parasti ikdienas mājas darbi, ko var veikt viens kaimiņš otram, tādēļ tie nav cieņā.

Vēl ilgi nebūs baušļiem līdzīgas mācības, jo tie ir tik augsti, ka ar cilvēka spēkiem nav sasniedzami, un, kas tos sasniedz, ir debešķīgs, eņģelisks cilvēks, augstu pāri visas pasaules svētumam. Tad nu ņem tos [baušļus] un krietni izmēģini savus spēkus, pieliec visas savas pūles un spēku, tad tu iegūsi tik daudz darba, ka vairs nemeklēsi un necienīsi kādus citus darbus vai [citu] svētumu”

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

2 atsauces par “Ticība un dievbijība”

 1. sanktus:


  Meli no rakstu mācītājiem!!! Ko jūs Mani saucat: Kungs, Kungs! – bet nedarāt, ko Es saku? (Lūk. 6:46) Jo priestera lūpām būs glabāt īsto atziņu, lai viņa mutes vārdos varētu meklēt īsto Dieva bauslību; ne velti taču priesteris ir Dieva, Tā Kunga Cebaota, sūtnis.(Mal. 2:7) Šī ir tā vēsts, ko esam no Viņa dzirdējuši un pasludinām jums, ka Dievs ir gaisma un Viņā nav it nekādas tumsības.(1. Jāņa 1:5) bet, kas savu brāli ienīst, ir tumsībā un dzīvo tumsā un nezina, kurp tas iet, jo tumsa ir aptumšojusi viņa acis.(1. Jāņa 2:11) Vai jums, rakstu mācītāji un farizeji, jūs liekuļi! Jo jūs dodat desmito tiesu no mētrām, dillēm un ķimenēm un atstājat bez ievērības svarīgāko bauslībā: tiesu, žēlastību un ticību. Šo jums bija darīt un to neatstāt.(Mat. 23:23) Nebiedrojies ar lielo pūli tā ļaunajos darbos un ķildās neliecini, tam izpatikdams, tā sagrozot tiesu. Nesagrozi tiesu savam nabagam, kad tas tiesājas. Turies tālu no nepatiesas liecības; nenogalini nevainīgo un taisno, jo Es neattaisnošu vainīgo.(2.Moz. 23:2,6,7)
  Kā jūs varat sacīt: mēs esam gudri, jo mums ir Tā Kunga baušļi? – Tas gan! Bet redzi, rakstu mācītāju viltus raksti tos padarījuši par meliem. (Jer. 8:8)
  12 BAUŠĻI Lasāt uzmanīgi!!! 8 Un Israēla bērni tā darīja, kā Jozua bija pavēlējis, un viņi iznesa divpadsmit akmeņus no Jordānas gultnes, pēc Israēla bērnu cilšu skaita, kā Tas Kungs bija Jozuam sacījis, un viņi ar tiem pārnāca pāri upei savā pārnakšņošanas vietā un tos tur novietoja. 9 Un citus divpadsmit akmeņus Jozua sacēla Jordānas vidū tanī vietā, kur priesteru, derības šķirsta nesēju, kājas bija stāvējušas, un tie tur atrodas līdz šai dienai. 10 Bet priesteri, šķirsta nesēji, stāvēja tik ilgi Jordānas vidū, kamēr viss bija izdarīts, ko Tas Kungs bija Jozuam pavēlējis tautai sacīt, kā to Mozus jau bija pavēlējis Jozuam; un tā ļaudis steigšus gāja pāri.(Joz. 4) Un, kad jūs iesit pār Jordānu tanī zemē, ko tas Kungs, tavs Dievs, tev dos, tad uzcel lielus akmeņus un nobalsini tos ar kaļķiem, raksti uz tiem visus šos baušļus pēc tam, kad tu būsi pārcēlies un iegājis tanī zemē, ko Tas Kungs, tavs Dievs, tev dos,- zemē, kur piens un medus tek, kā Tas Kungs, tavu tēvu Dievs, bija solījis. (5.Moz. 27:2-3)
  Cik ilgi melosiet cilvēkiem?
  16 Tāpat lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs. 17 Nedomājiet, ka Es esmu atnācis atmest bauslību vai praviešus. Es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt. 18 Jo patiesi Es jums saku: tiekāms debess un zeme zudīs, nezudīs neviena ne vismazākā rakstu zīmīte, ne raksta galiņš no bauslības, iekāms viss notiek.(Mat. 5)
  Divdesmit gados sasniegtais “MĪLESTĪBĀ” Latvijas spožie talanti Ē.Jēkabsons, A.Baštiks utt:
  1. Smēķētāju verdzības ķetnās Latvijā ir 36% iedzīvotāju! Stāstīja Latvijas Universitātes Atturības un veselības izglītības veicināšanas biedrības pārstāvis Raivis Ieviņš. Ieviņš informēja, ka kampaņas laikā izveidota bezmaksas interneta platforma “iCoach”, kas palīdzēs atmest smēķēšanu, tādā veidā palīdzot atgūt veselību, kā arī ietaupīt naudu, uzlabot izskatu un pašsajūtu. Šajā vietnē reģistrējušies jau 222 000 lietotāju, no kuriem 2% ir no Latvijas, kas savukārt ir 1% no Latvijas smēķētājiem.

  Jautājums ir, kā cīnās ar savu asti tirgoņu atbalstītāji?

  2. Alhohola verdzības ķetnās. Tas nozīmē, ka vidēji viena trešdaļa iedzīvotāju ir alkoholiķi. Pēdējo gadu laikā Latvijā ir vērojama tendence palielināties to skolēnu skaitam, kas lieto alkoholu.

  3. Azartspēļu atkarīgie, kas nebija vismaz redzamā veidā PSRS laikos?

  IZLOŽU UN AZARTSPĒĻU TIRGUS 2012. gadā (pēc kapitālsabiedrību operatīvajām atskaitēm, milj.latu)

  Rādītāji 2012.g. %

  Nozares uzņēmumu kopējais apgrozījums 126,579

  Azartspēļu un izložu kopējais apgrozījums, t.sk., 116,130

  Apgrozījums no izlozēm 10,475

  Apgrozījums no azartspēlēm, t.sk., 105,655

  Azartspēļu automāti 94,756

  Spēļu galdi (rulete, kārtis) 8,429

  Bingo zāles 0,326

  Totalizators 2,064

  Spēle pa tālruni 0.080

  Cita darbība 10,449

  Cik par šādu naudu varētu pabarot izsalkušos?

  4. Vieglās narkotikas. Kafijas sastāvā kofeīns! Pastāv gan fiziskā atkarība. Netāli esošā klostera abats ievērojis šo neparasto rosību, dažas no šim ogām devis nogaršot arī mūkiem, kas pēc tam spēja pavadīt lūgšanās visu nakti, nemaz neiemiegot.

  Enerģijas dzērieni bērniem rada nervozitāti un atkarību

  Kofeīns ir viegli narkotiska viela, kas bieži sastopama kafijā, tējā, citos bezalkoholiskajos dzērienos. Nelielā daudzumā kofeīns sastopams šokolādē. Kofeīnu pievieno vairākiem medikamentiem (piemēram, askofēnam, citramonam). Palielināts daudzums kofeīna bieži ir enerģijas dzērienos, tāpat tiek ražoti speciāli medikamenti, kas sastāv no vienīgās aktīvās vielas kofeīna. Kofeīna standarta iedarbības deva ir no 50—200 mg. Kofeīna iedarbība sākas jau 15 minūšu laikā pēc vielas uzņemšanas un ilgst aptuveni līdz 5 stundām.

  Tātad vieglās narkotikas kuras rada atkarību!!!

  5. Mantkārības jūgā. Dace Skreija, Ingrīda Drazdovska, 2011. gada 5. jūlijs. Vērtējot tirdzniecības centru darbību pērn, jāņem vērā kopējās mazumtirdzniecības tendences valstī – mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījums pērn, neskaitot auto degvielas tirdzniecību, sasniedzis 2,9 mljrd. Ls

  Un Viņš tiem sacīja: “Uzmanait un sargaities no mantkārības, jo neviens nedzīvo no tam, ka viņam ir daudz mantas.” (Lūk. 12:15)

  Tas vis ir tikai vēl redzamais…

  Un, kad jūs stāvat, Dievu lūgdami, tad piedodiet, ja jums kas ir pret kādu, lai arī jūsu Tēvs, kas debesīs, jums piedod jūsu pārkāpumus,(Marka 11:25)
  Bet Pāvils un Barnaba, paļāvības pilni, sacīja: “Dieva vārdu vajadzēja vispirms jums sludināt; bet, kad jūs to atmetat un sevi neturat par mūžīgās dzīvības cienīgiem, lūk, tad mēs griežamies pie pagāniem.(Ap. d. 13:46)

 2. jean:


  sanktus, ko tu gribēji pateikt?? Vai tik pats neesi no tiem mācītājiem?

  Tevi kāds ir aicinājis pasauli izmainīt???Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.