346. Kāds spēks ir maizē un vīnā - Kristus patiesā miesā un patiesās asinīs?


Tēvreize: “Svētīts lai top Tavs Vārds”

Nav šaubu, ka šeit tiek runāts par Dieva slavēšanu un godāšanu, jo “[person]vārds” bieži apzīmē godu un slavu.


Pirmkārt, šī lūgšana kopumā liek mums vēlēties Dieva godību, lai mēs galvenokārt un pāri visām lietām alktu pēc Dieva godības.

Otrkārt, Dieva vārds nozīmē pilnības pazīmes, Dieva atribūtus jeb tikumus, kurus Dievs ir atklājis un pasludinājis savā vārdā attiecībā uz savu būtību, savu gribu un saviem darbiem.

Treškārt, saistībā ar to ir mūsu vēlēšanās, lai Dieva vārds tiktu svētīts mūsu vidū, ar mums un no mums.

Ceturtkārt, ņemot vērā, ka Dieva vārds par Viņa būtību, Viņa gribu, Viņa darbiem un Viņa sodu ir ticis atklāts mums Dieva vārdā, mēs lūdzam, lai Dieva vārds tiktu mums sniegts un sludināts tīrā, patiesā, svētīgā un saprātīgā veidā, bez Dieva vārda izkropļojumiem un izlaidumiem, kurus pieļauj vilki un algotņi.

Piektkārt, atceroties augšminēto, mums ir jāatzīst Dieva vārda dāvana par svētu un vienreizīgu Dieva svētību.

Mums ir tas godbijīgi jāuzņem un uzcītīgi, ticībā jāuzklausa un jāpārdomā un jārotā Vārds ar svētīgu dzīvi.

Birkas: ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.