276. Kas ir trešā lieta, ko mēs lūdzam Svētajā Lūgšanā?


Tavs visrūdītākais ienaidnieks

Dievs saka: “Čūska bija visviltīgākā no visiem lauku zvēriem” (1.Moz.3:1). Jēzus mūs brīdina, ka sātans izmantos melus un viltu, lai mūs maldinātu, viestu mūsos šaubas un mēģinātu pazudināt (Jņ.8:44; 2.Kor.11:14).

Tavs visrūdītākais ienaidnieks


Attēlā mēs redzam Āfrikas odzi, kas veikli nomaskējusies Namībijas tuksneša smiltīs. Tā gandrīz pilnībā ierušinājusies smiltīs, ārā atstājot vienīgi acis un asti. Tad tā pakustina astes galiņu, lai pievilinātu savu upuri, kas pat nenojauš, ka smiltīs paslēpusies čūska. Gluži tāpat, kā šī čūska paslēpjas starp neskaitāmiem smilšu graudiņiem, tā arī velns mēdz paslēpties starp daudzajiem Kristus baznīcas locekļiem, starp ticīgajiem, kuru ir tik daudz, ka tie, kā saka Dievs, ir “kā smiltis jūras malā” (1.Moz.22:17).

Jēzus izteiktā brīdinājuma pamatdoma ir tāda pati, kā no šī attēla gūstamā mācība. Velns nav jūsu draudzīgi noskaņotais kaimiņš. Līdzīgi kā smiltīs ierakusies čūska, velns pacietīgi gaida, lai varētu jums uzklupt un laupīt jūsu ticību.

IZLIEKOTIES PAR SAVĒJO, VELNS IZRAISA BAZNĪCĀ KONLIKTUS UN ŠĶELŠANĀS

Lai cik tas arī nešķistu šokējoši, velns aktīvi darbojas arī kristiešu vidū. Kā smiltīs ierakusies čūska viņš tiem uzglūn pat dievkalpojumu un draudzes sapulču laikā. “Un notika, kādu dienu kad Dieva dēli nāca, lai nostātos Tā Kunga priekšā, tad arīdzan sātans atnāca viņu vidū” (Īj.1:6).

Ko velns panāk, darbojoties ticīgo vidū? Prese visā pasaulē pastāvīgi ziņo par konfliktiem, ko nākas piedzīvot draudžu un baznīcu sanāksmju laikā. Šos konfliktus izraisa velna sētā maldu mācību, naida un nenovīdības sēkla. Ik reizi, kad cilvēki mēģina baznīcā vadīties pēc cilvēku pieņemtiem likumiem (Mk.7:6–9; Tit.1:14) vai pēc psihologu un sociologu ieteikumiem, nevis pēc “Tā saka Tas Kungs” principiem, tas neizbēgami beidzas ar konfliktiem, šķelšanos un citiem grēka darbiem.

VELNS IZRAISA ARĪ KONFLIKTUS ĢIMENĒS

Velns nerimtīgi darbojas, lai sašķeltu Kristus baznīcu, taču otrs izplatītākais viņa uzbrukumu objekts ir ģimene. Rodoties problēmām ģimenē, galvenais strīdu iemesls parasti nav personīga rakstura jautājumi. Ģimenes iekšējās cīņas nav pret “miesu un asinīm” (Ef.6:12), bet gan ir velna sētās nepacietības, dusmu, vientulības un egoisma sēklas rezultāts.

ZĀLES, KAS JŪS AIZSARGĀS NO SĀTANA, ŠĪS NĀVĒJOŠĀS ČŪSKAS, INDES

Kā tad mums būs aizsargāt savu baznīcu un ģimeni no mūsu vidū paslēpušās čūskas? “Nedodiet vietu velnam” (Ef.4:27). Tā vietā “katrs rūgtums, ātrsirdība, dusmas, bāršanās un zaimi, vispār katra ļaunprātība lai ir tālu no jums. Bet esiet cits pret citu laipni un žēlsirdīgi; piedodiet cits citam, kā arī Dievs Kristū jums ir piedevis” (Ef.4:31–32). Atslēga uzvarai pār velnu slēpjas Evaņģēlija spēkā (Rom.1:16). Dieva vārds liek čūskai nekavējoties rāpot prom (Mt.4:11), un Dieva vārds to nokauj pat arī tad, ja tā paliek, nomaskējusies smiltīs (Ef.6:17).

MĀRTIŅA LUTERA SNIEGTAIS PADOMS

Priekšvārdā Lielajam katehismam Dr. Mārtiņš Luters piemin čūsku, kas “bija visviltīgākā no visiem lauku zvēriem”. Viņš raksta:

“Velnu dēvē par tūkstoš mākslu [triku un maldu] meistaru. Kā tad lai sauc Dieva vārdu, kas šo tūkstoš mākslu meistaru var padzīt un iznīcināt ar visu viņa māku un varu? Tiešām, tad man ir jābūt vairāk nekā simttūkstoš mākslu pratējam. Vai mums, kas gribam būt mācītāji un sludinātāji, vajadzētu šo varu, šo spēku, visu šo derīgo un auglīgo tik vieglprātīgi noniecināt?

Ja tā, tad lai mums nedod ēst, uzrīda suņus un padzen ar nūju, jo mums tas viss, gluži kā dienišķā maize, ir vajadzīgs katru dienu, lai ik dienas turētos pretī tūkstoš mākslu meistara — velna — uzmācībai un uzbrukumiem.”

    Mīļais Kungs Jēzu, es pateicos Tev, ka esi atmaskojis sātanu, veco čūsku. Dod, ka Tavs vārds un Gars palīdz man viņu atpazīt par spīti tam, ka viņš prasmīgi maskējas. Ved mani pie Sava dzīvā vārda (Jņ.12:32), pie spēka, kas liek velnam pamest savu slēpni un bēgt, gluži kā viņš bēga no Tevis (Mt.4:11). Āmen.

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.