92. Kāds ir laulības nolūks?


Tautas atmoda

“Un Dievs parādījās Jēkabam vēlreiz, kad tas nāca no Mezopotāmijas, un Viņš to svētīja.” [1.Moz.35:9]

tautas atmoda


1. Mozus grāmatas 35. nodaļas pirmie deviņi panti stāsta par kādu atmodu, lai gan pats vārds “atmoda” netiek lietots. Ļoti rūpīgi lasiet nodaļu, un jūs redzēsit, ka daudz ko varat mācīties.

Pirmkārt, ir skaidrs, ka viss sākas ar Dieva vārdu. “Un Dievs sacīja uz Jēkabu ..” Visa iniciators bija Dieva vārds, un tā ir vienmēr.

Ne “garīgas metodes”, ne cilvēciski soļi vai pūles atmodu radīt nevar, jo garīgu atdzimšanu rada vienīgi Dieva vārds.

Ko Dievs Jēkabam teica? “Celies, ej uz Bēteli un paliec tur un taisi tur altāri Dievam, kas tev parādījās.” Kādēļ viņam bija jādodas uz Bēteli? Dievs vēlējās sastapt Jēkabu tai pašā vietā, kur sastapa viņu pirmoreiz.

Ievēro: kad Dievs vēlas no jauna uzrunāt kristieti un dot viņam jaunu svētību, Viņš atved cilvēku atpakaļ pie sākuma.

Kā bija toreiz, kad sākām ticēt? Mēs apjautām savu grēku un pazušanu, un iepazinām nepelnīto Dieva žēlastību Kristū. Ievēro, ka līdzīgi notiek arī tad, kad Dievs tevi sastop otro, trešo un ceturto reizi, jā, visas turpmākās reizes.

Viņš tev nepiešķir kādu jaunu garīguma pakāpi, kas nav dota visiem kristiešiem. Kas tā domā, rūgti maldās.

Nē, bet Dievu tu sastopi gluži kā pirmajā reizē, atkal saņemdams Golgātas nopelnu un glābdamies no grēkiem Viņa žēlastībā.

Patiesa atmoda ved pie nākamā soļa. “Atmetiet svešos dievus, kādi vēl jūsu vidū, šķīstieties un mainiet savas drēbes.” Vai spējat iedomāties, ka israēliešiem bija ari vēl sveši dievi? Savukārt tagad bija pienākusi patiesības stunda. – Atmetiet svešos dievus! Izlīgstiet ar Dievu par saviem slepenajiem grēkiem!

Tā sākās Dieva tautas atmoda. Pēc tam “Dievs uzsūtīja bailību pār pilsētām, kas bija viņu apkārtnē”. Kad ticīgie par saviem grēkiem izlīgst ar Dievu, pasaules bērniem allaž rodas problēmas un sarežģījumi.

Tomēr tieši tā Dievs vēlas mūs sastapt atkal un atkal!

Birkas: , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.