323. Kādi grēki mazina ticību un aizraida Svēto Garu?Tu redzi arhīvu par vissvētākā vieta

Pie žēlastības troņa

Un šeit Es ar tevi sastapšos; no salīdzināšanas vāka virsas, no vietas starp abiem ķerubiem, kas atrodas virs liecības šķirsta, Es runāšu uz tevi visu, ko Es tev pavēlēšu priekš Israēla bērniem. [2.Moz.25:22]

pie žēlastības troņa

Lasīt tālāk »