241. Ko mēs kopā ar visu pareizās mācības Baznīcu apliecinām par taisnošanu?Tu redzi arhīvu par vīrs

Vīrs ir sievas galva

Sievas, esiet paklausīgas saviem vīriem kā Tam Kungam. Jo vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus ir draudzes galva, būdams Savas miesas Pestītājs. [Ef.5:22-23]

Vīrs ir sievas galva

Lasīt tālāk »