100. Kas dod laicīgo mantu un kam uz šo mantu ir tiesības?Tu redzi arhīvu par viltus sludinātāji

Mums jāsargās no viltus sludinātājiem

“Pār visām lietām ievērojiet, ka neviens rakstu pravietojums nav patvaļīgi iztulkojams; jo pravietošana nekad nav cēlusies no cilvēku gribas, bet Dieva cilvēki ir runājuši Svētā Gara spēkā.” [2.Pēt.1:20-21]

Mums jāsargās no viltus sludinātājiem

Lasīt tālāk »Īstais mācītājs

Jūs, prātīgie, taču labprāt panesat neprātīgos. (2.Kor.11:19)

Īstais mācītājs

Lasīt tālāk »