98. Vai pastāv jautājumi, kuru izlemšanā mums ir dota pilnīga brīvība, tā saucamās rīcības brīvības iespējas?Tu redzi arhīvu par vilšanās

Krīzes pasaulē un Dieva tiesa

Vārds “krīze” cēlies no grieķu valodas un nozīmē “tiesa”, “lēmums”, “spriedums”. Parasti ar to saprotam draudošas briesmas un no tām pieaugošās bailes paredzamās katastrofas priekšā. Pretstats vārdam “bailes” ir “paļaušanās”, “uzticēšanās”.

Lasīt tālāk »Par neziedošanu izmet no draudzes

Kādā ASV štata Džordžijas baptistu baznīcā par neziedošanu izslēgta cienījama vecuma ilggadīga draudzes locekle.

par neziedošanu izmet no draudzes

Lasīt tālāk »


Coldplay: Paradise

Cerība, kas mazinās, grauž sirdi, bet, ja piepildās, ko sirds kāro, tad tas tiešām ir dzīvības koks (Sal.pam.13:12)

Lasīt tālāk »


Lūgšana par Dieva pļauju

Šokējošs skaits – deviņdesmit procenti Amerikas mācītāju ir pieredzējuši lielas vilšanās un nedrošības periodus. Septiņdesmit procenti atzīst, ka ir apsvēruši iespēju mainīt nodarbošanos. Garīdzniecības garīgais stāvoklis Eiropā, īpaši jauno mācītāju vidū bijušās Padomju Savienības teritorijā, ir apbrīnojami līdzīgs. Kāds Latvijas mācītājs atzīst: “Dažkārt man šķiet, ka strādājot citu darbu, es varētu savam Kungam kalpot daudz labāk”. Draudžu ganiem – Kristus līdzstrādniekiem ir jāsastopas ar daudz un dažādām grūtībām. Tomēr lielāko vilšanos viņiem sagādā draudzes locekļu nevēlēšanās iesaistīties draudzes darbā, īpaši vietējā un ārzemju misijā.

Lūgšana par Dieva pļauju

Lasīt tālāk »


Ticēt mākoņu stūmējiiem

Vīlušies rietumu zinātnē un medicīnā, ļaudis ar apbrīnojamu naivumu un bērnišķīgu dedzību pievēršas austrumu reliģiskajai filozofijai un medicīnai plaukst un zeļ dažādi pulciņi, skolas un kustības.

Lasīt tālāk »