38. Kā mums pienākas lietot Dieva vārdu?Tu redzi arhīvu par vietnieciskas ciešanas

Vai jūti svētku prieku?

“Arī mūsu Pashā jērs ir par mums upurēts – Kristus. Tad svinēsim svētkus.” [1.Kor.5:7-8] Sekojot šim pamudinājumam, ļaudis pieminot Dieva žēlastības darbus, tika piepildīti ar līksmības garu. “Svētīga tā tauta, kas māk gavilēt; tā staigā Tava vaiga spožajā gaismā, ak, Kungs!” [Ps.89:16]

Vai jūti svētku prieku?

Lasīt tālāk »Reālais Jēzus Kristus vietnieciskums

Jēzus Kristus tas, kas dzīvo ar atbildību, šī vārda visīstākajā nozīmē. Viņš nav indivīds, kurs vēlas nonākt pie paša ētiskās pilnības, bet Viņš dzīvo vienīgi kā tas, kurš sevī ir uzņēmis un nes visu cilvēku Es.

Reālais Jēzus Kristus vietnieciskums

Lasīt tālāk »