88. Vai saderināšanās uzliek pienākumu?Tu redzi arhīvu par vietējās baznīcas

Definīcija terminam “vietējās baznīcas”

Svētie Raksti attiecina terminu Baznīca arī uz vietējām draudzēm [1.Kor.16:19; 1:2; 11:16; Ap.d.8:1; Rom.16:16], kuras, līdz ar to, ir pazīstamas kā vietējās baznīcas. Šādas vietējas draudzes ir ticīgo jeb kristiešu kopienas, kuras sapulcējušās kādā vienā, konkrētā vietā, lai sludinātu Evaņģēliju un pārvaldītu sakramentus, īsāk sakot, īstenotu atslēgu varu [Ap.d.20:28; 14:23-27; 1.Tim.3:5; Mt.18:17; 1.Kor.14:23].

vietējā baznīca

Lasīt tālāk »Vietējo baznīcu dievišķā izcelsme

Jautājums, vai vietējās baznīcas ir dibinātas pēc Dieva pavēles un, līdz ar to, vienā vietā dzīvojošiem ticīgajiem būtu vai nu jāorganizē šādas baznīcas, vai jāpievienojas kādai jau esošai baznīcai, ir ārkārtīgi nozīmīgs jautājums.

iet uz vietējo baznīcu

Lasīt tālāk »


Reprezentatīvā baznīca

Mūsu Kungs nav pilnvarojis izlemt ticības un baznīcas politikas jautājumus nedz atsevišķas personas (pāvestus, valdniekus, prezidentus), nedz kādus kolektīvus orgānus (baznīcu koncilus, sinodes, mācītāju konferences, parlamentus, konsistorijas).

Reprezentatīvā baznīca

Lasīt tālāk »