53. Par ko Dievs runā otrās plāksnes baušļos?Tu redzi arhīvu par vienīgais ceļš pie Dieva

Mums nav cita varianta

Tad Jēzus sacīja tiem divpadsmit: “Vai arī jūs gribat aiziet?” Sīmanis Pēteris Viņam atbildēja: “Kungs, pie kā mēs iesim? Tev ir mūžīgās dzīvības vārdi, un mēs esam ticējuši un atzinuši, ka Tu esi Dieva Svētais.” [Jņ.6:67-69]

mums nav cita varianta

Lasīt tālāk »