340. Kas ir personīgā bikts biktstēva priekšā?Tu redzi arhīvu par vienaldzības grēks

Vai piederēt maldu mācības mācošai baznīcai ir grēks?

Tā kā vairāki cilvēki ir uzdevuši šo jautājumu, lūgdami sniegt vienkāršu atbildi, tad vēlreiz pievērsīšos šim, vēl pavisam nesen diezgan bieži pārrunātajam jautājumam. Šis ir nevis baznīcpolitisks jautājums, kā neiznātajiem varētu šķist, bet ļoti būtisks garīgs jautājums, jo tiešā veidā saistās ar mūžīgo pestīšanu vai pazudināšanu.

Vai piederēt maldu mācības mācošai baznīcai ir grēks?

Lasīt tālāk »