187. Ar kādiem vārdiem ticības apliecība izsaka Jēzus pazemības stāvokļa dažādos brīžus?Tu redzi arhīvu par vergi

Mūžīgā atšķirtība

Sāpes un ciešanas! Mākslinieks šajā gleznā parādījis izmisumu, kas bez šaubām pārņēma Ādamu un Ievu, kad Dievs viņus izdzina no Ēdenes dārza. “Un Viņš izdzina cilvēku ārā; un Viņš nolika uz austrumiem no Ēdenes dārza ķerubus un abpus liesmojošu zobenu, lai sargātu ceļu uz dzīvības koku” (1.Moz.3:24).

Mūžīgā atšķirtība

Lasīt tālāk »