262. Kādas lūgšanas Dievs nav solījis klausīt?


 1  2 »

Tu redzi arhīvu par velna uzbrukumi

Ko lai dara izmisis cilvēks

Kāpēc tu esi tik izmisusi, mana dvēsele, un tik nemiera pilna manī? Ceri uz Dievu! Jo es Viņam vēl pateikšos, savam glābējam un savam Dievam! [Ps.42:6]

izmisis cilvēks un mierinājums

Lasīt tālāk »Garīgais kūtrums

Esiet skaidrā prātā, esiet modrīgi [1.Pēt.5:8].

garīgais ūutrums uzglūn velns

Lasīt tālāk »


Velna uzbrukumi

Velnam turieties pretī stipri ticībā, zinādami, ka tās pašas ciešanas ir uzliktas jūsu brāļiem pasaulē. [1.Pēt.5:9]

velna uzbrukumi

Lasīt tālāk »


Kas bīstams godībā?

Vēsts par krustu ir ģeķība tiem, kas pazūd, bet mums, kas topam izglābti, tas ir Dieva spēks. [1.Kor.1:18]

Kas bīstams godībā?

Lasīt tālāk »


Grēki tevi smagi piemeklēs

Es dodu Savām avīm mūžīgo dzīvību, un viņas ne mūžam neies bojā, un neviens tās neizraus no Manas rokas. [Jņ.10:28]

Grēki tevi smagi piemeklēs

Lasīt tālāk »


 1  2 »