269. Ko Svētajā Lūgšanā Jēzus mums atgādina ar vārdu "debesīs"?Tu redzi arhīvu par valdnieka dusmas

Saskatīt neredzamo

Ticībā viņš atstāja Ēģipti, nebīdamies no valdnieka dusmām, jo, kā neredzamo redzēdams, viņš izturēja. [Ebr.11:27]

ieraudzīt neredzamo

Lasīt tālāk »