161. Kāds bija Dieva tēls cilvēkā?Tu redzi arhīvu par Vakarēdiens

Kad manī viss paliek pa vecam

Jūs mani saucat: Skolotājs un Kungs – un pareizi sakāt, jo tas es esmu. Ja nu es, Kungs un Skolotājs, esmu jums mazgājis kājas, tad pienākas, ka arī jūs cits citam kājas mazgājat. Jo es jums esmu devis priekšzīmi, lai jūs darāt, kā es esmu darījis. Patiesi, patiesi es jums saku:kalps nav lielāks par savu kungu, un sūtnis nav lielāks par to, kas viņu sūtījis. Ja jūs to zināt, jūs esat laimīgi, ja vien to darāt. [Jņ.13:13-17]

viss paliek pa vecam

Lasīt tālāk »Fiksais piemiņas mielasta salējējs

ASV vidējo rietumu štatu protestantu baznīcās lielu popularitāti ir ieguvusi ierīce, kas palīdz ātri un ērti saliet Svētajā Vakarēdienā izmantoto dzērienu vienreizējās lietošanas glāzītēs.

fiksais salējējs

Lasīt tālāk »