203. Ko Bībele māca par Jēzus uzkāpšanu debesīs?Tu redzi arhīvu par Una Sancta

Vienotība

… lai viņi ir viens, itin kā mēs. [Jņ.17:11]

Vienotība: viņi ir viens

Lasīt tālāk »Mūsdienu ekumēnisms – centieni bez izprantes

Viss, kas luteriskajās ticības apliecībās ir apliecināts par baznīcu, proti, ka baznīca ir kas tāds, kam ir jātic un kas ir jāapliecina, un nevis kas tāds, ko iespējams novērot, un ka baznīca ir realitāte pasaulē, ir pamatā VII artikula vārdiem par baznīcas vienotību. Tā kā baznīca ir ticības objekts, arī baznīcas vienotība ir ticības objekts. Neviens nevar redzēt Kristus miesu, tāpat neviens nevar redzēt arī tās vienotību.

Mūsdienu ekumēnisms - centieni bez izprantes

Lasīt tālāk »


Una Sancta un luteriskā baznīca

Tā viena otrai līdzās ir spēkā abas šīs tēzes: savai ticības apliecībai uzticīga luteriskā baznīca patiesi ir Jēzus Kristus baznīca; un vienlaikus Jēzus Kristus baznīca pastāv arī ārpus luteriskās konfesijas robežām.

Lasīt tālāk »


Luteriskā baznīca un Una Sancta

Diskusijās ar reformēto baznīcas mācību luteriskā konfesija reiz ieguvusi savu galīgo izpausmi. Ne jau ar vieglu sirdi mūsu baznīca tolaik norobežojusies no reformēto baznīcas, un gluži tāpat nav bijis viegli arī īstenot norobežošanos no pārējām baznīcām. Taču, palikdama paklausībā Dieva vārdam, luteriskā baznīca citādi rīkoties nevarēja.

Lasīt tālāk »