284. Kādi mēdz būt pārbaudījumi?Tu redzi arhīvu par tuvākais

Atbildīgas rīcības robežas un sākotne

Tas pieder cilvēciskās dzīves un rīcības ierobežotībai, ka rēķināmies ar to cilvēku atbildību, ar kuriem saskaramies. Tieši šajā atbildība atšķiras no vardarbības, ka tā atzīst atbildību citos cilvēkos, un ļauj viņiem apzināties sevi ar sevis paša atbildību.

Atbildīgas rīcības robežas un sākotne

Lasīt tālāk »Kalpot savam tuvākajam

“Esiet viesmīlīgi cits pret citu bez kurnēšanas. Kādu katrs dāvanu saņēmis, ar to kalpojiet cits citam kā labi dažāda veida Dieva žēlastības namturi.” [1.Pēt.4:9-10]

Dieva dāvana - kalpot savam tuvākajam

Lasīt tālāk »


Kāds ir tavs svarīgākais jautājums?

“Un redzi, kāds rakstu mācītājs piecēlās un, Jēzu kārdinādams, sacīja: “Mācītāj, ko man būs darīt, lai iemantoju mūžīgo dzīvību?”" [Lk.10:25]

Kāds ir tavs svarīgākais jautājums?

Lasīt tālāk »


Kas ir mans tuvākais?

Jautājums: Kas ir mans tuvākais? (Lk.10:29) ir galējais jautājums, ko uzdod šaubas vai paša drošība, jautājums, ar ko sevi attaisno nepaklausība.

Kas ir mans tuvākais

Lasīt tālāk »