81. Kādam prātam mums ir jābūt pret savu tuvāko?Tu redzi arhīvu par tūkstoš gadi

Dieva priekšā nav laika skaitīšanas

Bet to vien turiet vērā, mīļie, ka viena diena Tam Kungam ir kā tūkstoš gadi un tūkstoš gadi kā viena diena. Tas Kungs nevilcina Savu apsolījumu, kā dažiem tas šķiet, bet ir pacietīgs ar jums, negribēdams, ka kādi pazustu, bet ka visi nāktu pie atgriešanās. Bet Tā Kunga diena nāks kā zaglis, tanī debesis ar lielu troksni zudīs, un pasaules pamati degdami izjuks un zeme un viss, kas uz tās radīts. [2.Pēt.3:8-10]

Dieva priekšā nav laika skaitīšanas

Lasīt tālāk »Tūkstoš gadu

Atklāsmes grāmatā ir runāts par pirmo un otro nāvi, kā arī par pirmo un otro augšāmcelšanos. Iztēle šo vēsti ir baudījusi kā gardāko ēdienu, un radījusi neskaitāmas fantastikas cienīgas pasaules gala ainas.

Tūkstoš gadu

Lasīt tālāk »